PROFESSORCÀRRECHORA DE VISITA DE PARESCORREU ELECTRÒNIC
GOMIS FRAU, JOSEP Representat en el Consell Escolar
Cap de departament de Llengua Castellana i Literatura
Tutor 4t ESO B
Dijous 09:50 - 10:45 jgomis@iesbaltasarporcel.net
MORAGUES CARRILLO, TAMARA Dijous 09:50 - 10:45 tmoragues@iesbaltasarporcel.net
TABOAS VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO Tutor 2n ESO D Dijous 08:55 - 09:50 jataboas@iesbaltasarporcel.net
MORAGON GUILLEN, MARIA JESUS Dilluns 09:50 - 10:45 mjmoragon@iesbaltasarporcel.net
PROFESSORHORA DE VISITA DE PARESCÀRRECCORREU ELECTRÒNIC
SEGUÍ SOLIVELLAS, LLUÍSDilluns 09:50 - 10:45 Cap de departament de Llengua Catalana i Literatura llsegui@iesbaltasarporcel.net
PUJOL BOSCH, ANTONINADirectoraapujol@iesbaltasarporcel.net
SÁNCHEZ FRAU, MARIASecretàriamsanchez@iesbaltasarporcel.net
ALEGRIA LATORRE, SAMUELDilluns 08:55 - 09:50Tutor 4t ESO C salegria@iesbaltasarporcel.net
MARTORELL MARTORELL, VICTÒRIA Dimecres 12:05 - 13:00 vmartorell@iesbaltasarporcel.net
RAMIS BUSQUETS, ANTONI Dimecres 13:00 - 13:55 tramis@iesbaltasarporcel.net
DOMÍNGUEZ SOUSA, XOANA (baixa) Dijous 09:50 - 10:45 Llengües clàssiquesxdominguez@iesbaltasarporcel.net
--> DOMÍNGUEZ GIROLDI, MÍRIAMmdominguez@iesbaltasarporcel.net
PROFESSORHORA DE VISITA DE PARESCÀRRECCORREU ELECTRÒNIC
GARCÍA REDONDO, OSCARDilluns 11:10 - 12:05 Cap de departament de Educació Física i Esportiva
Tutor de 1r ESO B
Coordinador ambiental
Coordinador de la comissió de salut
Membre de la comissió de convivència
ogarcia@iesbaltasarporcel.net
ROIG ESPI, ROBERTO Dimecres 12:05 - 13:00 Tutor 1r BATX A rroig@iesbaltasarporcel.net
FRADE GARAU, CARLOS Dimedres 12:05 - 13:00 Tutor 2n ESO B cfrade@iesbaltasarporcel.net
PROFESSORCÀRRECCORREU ELECTRÒNIC
ESCUDERO PORCEL, EVA MARÍA (BAIXA)Cap de departament d'Orientació eescudero@iesbaltasarporcel.net
└> HERRERO, CAROLINACap de departament d'Orientació cherrero@iesbaltasarporcel.net
BALLESTA PORCEL, FRANCISCORepresentat en el Consell Escolarxballesta@iesbaltasarporcel.net
SOCÍAS RAMÍREZ, MARÍAmsocias@iesbaltasarporcel.net
PUJOL ALEMANY, TONItpujol@iesbaltasarporcel.net
[table “” not found /]

  • [table “” not found /]

[table “” not found /]

[table “” not found /]

[table “” not found /]

[table “” not found /]

[table “” not found /]