Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420
Accés a la UniversitatConfiguració proves PBAU 2021

En aquesta pàgina trobareu tota la informació relacionada amb l’accés als estudis universitaris un cop acabat el batxillerat.

En cas de necessitar més informació posau-vos en contacte amb els tutors de 2n de batxillerat, l’orientador o el cap d’estudis de batxillerat.


Enguany ha hagut canvis al procés de matricula. Trobareu tota la informació oficial actualitzada a la plana web de la Conselleria d’Educació i Universitat i a la plana web de la Universitat de les Illes Balears.

Convocatòria ordinària PBAU 2021 (juny)

 1. Introducció matrícula al GestIB: del 19 al 23 d’abril de 2021, ambdós inclosos.
 2. Enviament full d’incidències al Servei d’Ordenació Educativa per correu electrònic: dia 12 de maig.
 3. Enviament documentació UIB: del 26 al 30 d’abril, reducció taxes / 13 de maig llista matrícula actualitzada.

 1. Obtenció credencials a UIBdigital: del 30 d’abril al 9 de maig.
 2. Pagament matrícula a UIBdigital: de l’1 al 7 de juny.
 3. Publicació lloc d’examen: a partir del 3 de juny.
 4. Realització de les proves: dies 8, 9 i 10 de juny.
 5. Consulta de qualificacions al GestIB i a UIBdigital: a partir del 17 de juny (15.00 h).
 6. Sol·licitud de revisió d’exàmens a UIBdigital: del 17 al 21 de juny.
 7. Publicació dels resultats definitius: 29 de juny (15.00 h).
 8. Sol·licitud per veure exàmens: 29 i 30 de juny.

Per a més informació, seguir el següent enllaç.

La prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat (PBAU) és la prova d’accés destinada a atorgar un requisit d’accés a les persones amb el títol de batxiller i no és necessària per obtenir el títol. L’han de fer exclusivament els estudiants que vulguin accedir a estudis universitaris.

Podeu consultar tota la informació relacionada amb la PBAU a la pàgina web de la Universitat de les Illes Balears.

Estructura de la prova

Bloc d’accés (obligatori): Llengua Catalana i Literatura II, Llengua Castellana i Literatura II, Primera Llengua estrangera (anglès) II, Història d’Espanya i la troncal general d’opció cursada (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II).

La nota d’accés es calcula realitzant la mitjana ponderada de la nota del bloc d’accés, un 40 %, i la de batxillerat, un 60 %.

Bloc d’admissió (voluntari): fins a tres assignatures troncals d’opció més que permeten pujar la nota entre 0 i 4 punts en funció dels paràmetres de ponderació. Cal tenir en compte que únicament es compten les dues notes que més beneficien, que es poden matricular a matèries no cursades i que algunes de les matèries del bloc d’accés també poden comptar al bloc d’admissió.

Matèries elegibles al bloc d’admissió

BiologiaEconomia de l'EmpresaArts Escèniques
Dibuix Tècnic IIGeografiaCultura Audiovisual II
FísicaGrec IIFonaments de l'Art II
GeologiaHistòria de l'ArtHistòria de la Música
Matemàtiques IIHistòria de la Filosofia
QuímicaLlatí II
Matemàtiques Aplicades a les CCSS II

Les matèries del bloc d’admissió de la PBAU ponderen en funció de l’afinitat de cada matèria amb els estudis als quals es vol accedir. És important consultar aquests paràmetres de ponderació a l’hora de realitzar la matrícula de batxillerat i la prematrícula de les PBAU.

Cal destacar que els paràmetres de ponderació depenen de cada universitats: els mateixos estudis a dues universitats distintes poden tenir paràmetres de ponderació diferents.

Paràmetres de ponderació de la UIB

Recull dels paràmetres de ponderació de totes les universitats espanyoles

Convé recordar que es possible examinar-se d’una matèria no cursada en el bloc d’admissió.

La nota de tall d’una carrera correspon a la nota del darrer alumne que accedeix a aquests estudis durant un curs acadèmic. En cas que no es cobreixin totes les places ofertades la nota de tall serà un 5,000.

Aquestes notes de tall canvien d’un curs a l’altre i simplement ens donen una orientació de la demanda de cada tipus d’estudis.

Per consultar les notes de tall de totes les universitats espanyoles podeu accedir a la web notasdecorte.es o podeu accedir a les pàgines web de les diferents universitats.

A continuació enllaçam les notes de tall de la UIB.