Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
F. 971 136 599Biologia i GeologiaEn aquesta taula, hi trobareu la llista de professors de Biologia i Geologia, així como els horaris de tutories de cada un.

ProfessorCàrrecComissionsHora d'atenció a pares
Conchi GarcíaTutora 1r ESO DComissió de medi ambientDijous 12.00 – 12.55 h
Isabel FernándezCap de departament
Divendres 9.50 – 10.45 h
Gabi CaldenteyDimecres 12.00 – 12.55 h

• Biologia

En aquest enllaç, hi trobareu la informació dels Criteris de Qualificació del Departament de Biologia i Geologia. + info

En aquest enllaç trobareu la informació amb les instruccions per la recuperació de les assignatures de setembre. + info

Al mes de juny, cada Departament publicarà les tasques que han de realitzar durant l’estiu els alumnes que hagin suspès alguna assignatura al juny.

Cal recordar que la presentació d’aquestes tasques el dia de l’examen de setembre és molt important, ja que tenen un valor sobre la nota final, juntament amb la nota de l’examen i el rendiment que hagi tengut durant el curs.

Els alumnes que tenguin pendent d’aprovar la matèria d’un curs anterior haurà de seguir el pla de recuperació que li proposarà el professor de l’assignatura.

Aquest pla consisteix en la realització d’unes tasques que recullen els continguts del curs que està suspès i unes proves de validació per comprovar que l’alumne ha assolit aquests continguts.

Departament de Biologia

Recomanam aquesta assignatura als alumnes que vulguin cursar:

Biologia

Geologia

Ciències Naturals

Dietètica i Nutrició

Ciències Experimentals

Botànica