Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420Biologia i GeologiaEn aquesta taula, hi trobareu la llista de professors de Biologia i Geologia, així como els horaris de tutories de cada un.

PROFESSORHORA DE VISITA DE PARESCÀRRECCORREU ELECTRÒNIC
Nerea VarelaDimecres 11:10 - 12:05Cap de departament de Biologianvarela@iesbaltasarporcel.net
Porcell, Maria del MarDilluns 09:50 - 10:45Tutora 1r ESO Dmporcell@iesbaltasarporcel.net
Cristina BlancoDijous 11:10 - 12:05cblasco@iesbaltasarporcel.net
Míriam MonerrisDilluns 09:50 - 10:45Tutora 1r ESO Bmmonerris@iesbaltasarporcel.net

ESO

 

BATXILLERAT

Els alumnes que tenguin pendent d’aprovar la matèria d’un curs anterior haurà de seguir el pla de recuperació que li proposarà el professor de l’assignatura.

Aquest pla consisteix en la realització d’unes tasques que recullen els continguts del curs que està suspès i unes proves de validació per comprovar que l’alumne ha assolit aquests continguts.

Al mes de juny, cada Departament publicarà les tasques que han de realitzar durant l’estiu els alumnes que hagin suspès alguna assignatura al juny.

Cal recordar que la presentació d’aquestes tasques el dia de l’examen de setembre és molt important, ja que tenen un valor sobre la nota final, juntament amb la nota de l’examen i el rendiment que hagi tengut durant el curs.