Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420
F. 971 136 599Anglès
LLENGUA ANGLESA

ProfessorMatèriaCursHora d'atenció a paresemail
Susana GarcíaAnglès2n ESO ABC
3r ESO AB
Divendres 12.00 - 12.55 hsgarcia@iesbaltasarporcel.net
Susana GonzálezAnglès1r ESO ABC
1r BAT A
Dimarts 14.05 - 15.00 hsgonzalez@iesbaltasarporcel.net
Antoni PeñaAnglès2n ESO BC
3r ESO C
4t ESO AB
2n BAT B
Dilluns 08.55 - 09.50 hapena@iesbaltasarporcel.net
Jessica RossAnglès2n ESO A
3r ESO BC
4t ESO AB
2n BAT A
Dilluns 11.05 - 12.00 hjross@iesbaltasarporcel.net
Cristina SotoAnglès1r ESO ABC
3r ESO A
1r BAT B
Dilluns 13.10 - 14.05 hcsoto@iesbaltasarporcel.net

ESO

BATXILLERAT

Els alumnes que tenguin pendent d’aprovar la matèria d’un curs anterior haurà de seguir el pla de recuperació que li proposarà el professor de l’assignatura.

Aquest pla consisteix en la realització d’unes tasques que recullen els continguts del curs que està suspès i unes proves de validació per comprovar que l’alumne ha assolit aquests continguts.

Els alumnes que han suspès alguna matèria al juny, s’han de presentar a l’examen de setembre (vegeu l’apartat de Calendari Exàmens Setembre) i, a més, han de lliurar les tasques d’estiu recomanades.

Trobareu les tasques d’estiu al moodle de cada matèria.