Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420Anglès
LLENGUA ANGLESA

PROFESSORHORA DE VISITA DE PARES CÀRRECCORREU ELECTRÒNIC
Susana GonzálezDimarts 09:50 - 10:45Agent de coeducació
Cap de departament de Llengües estrangeres
Coordinadora de convivència
Representat en el Consell Escolar
Tutora 1r ESO A
sgonzalez@iesbaltasarporcel.net
Jessica RossDimecres 08:55 - 09:50jross@iesbaltasarporcel.net
Neus AmengualDimarts 09:50 - 10:45Tutora 4t ESO Bnamengual@iesbaltasarporcel.net
Camelia BuiaDimecres 13:00 - 13:55Tutora 1r ESO Ccbuia@iesbaltasarporcel.net

ESO

BATXILLERAT

Els alumnes que tenguin pendent d’aprovar la matèria d’un curs anterior haurà de seguir el pla de recuperació que li proposarà el professor de l’assignatura.

Aquest pla consisteix en la realització d’unes tasques que recullen els continguts del curs que està suspès i unes proves de validació per comprovar que l’alumne ha assolit aquests continguts.

Els alumnes que han suspès alguna matèria al juny, s’han de presentar a l’examen de setembre (vegeu l’apartat de Calendari Exàmens Setembre) i, a més, han de lliurar les tasques d’estiu recomanades.

Trobareu les tasques d’estiu al Classroom de cada matèria.