Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420Anglès
LLENGUA ANGLESA

ProfessorMatèriaCursHora d'atenció a paresemail
Susana GarcíaAnglès2n ESO Dimarts 09.55 - 10.45 hsgarcia@iesbaltasarporcel.net
Susana GonzálezAnglès1r ESODilluns 13.10 - 14.00 hsgonzalez@iesbaltasarporcel.net
Ana NocheAnglès3r ESO (DESD.)
4t ESO (DESD.)
Dimarts 11.20 - 12.10 hanoche@iesbaltasarporcel.net
Jessica RossAnglès1r BAT
2n BAT
Divendrres 11.20 - 12.10 hjross@iesbaltasarporcel.net
Cristina SotoAnglès3r ESO
4t ESO
Dimarts 11.20 - 12.10 hcsoto@iesbaltasarporcel.net

ESO

BATXILLERAT

Els alumnes que tenguin pendent d’aprovar la matèria d’un curs anterior haurà de seguir el pla de recuperació que li proposarà el professor de l’assignatura.

Aquest pla consisteix en la realització d’unes tasques que recullen els continguts del curs que està suspès i unes proves de validació per comprovar que l’alumne ha assolit aquests continguts.

Els alumnes que han suspès alguna matèria al juny, s’han de presentar a l’examen de setembre (vegeu l’apartat de Calendari Exàmens Setembre) i, a més, han de lliurar les tasques d’estiu recomanades.

Trobareu les tasques d’estiu al Classroom de cada matèria.