Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
F. 971 136 599
Proves d’accés a cicles de FPProves d’accés a cicles de Formació Professional

Informació de les proves per accedir al cicles formatius sense la titulació d’accés necessària.

Podeu trobar més informació sobre la Formació Professional a http://formacioprofessional.caib.es/ o consultant al departament d’orientació i/o capolaria d’estudis.

 

L’alumnat que no està en possessió del títol d’ESO i que vol accedir a un cicle formatiu de Grau Mitjà, ha de superar les proves d’accés.

Per poder presentar-se a les proves s’han d’haver complert desset anys o complir-los dins l’any natural 2018.

Tota la informació relativa a les proves d’accès es pot trobar a la pàgina web de formació professional de la conselleria d’Educació i Universtat.

Calendari

– Matrícula: del 6 al 15 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.
– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 20 de març.
– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 21, 22 i 23 de març, ambdós inclosos.
– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 11 d’abril.
– Data de realització de la prova d’accés a grau mitjà: 7 i 8 de maig.
– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 22 de maig.

L’alumnat que no està en possessió del títol de batxillerat i que vol accedir a un cicle formatiu de Grau Superior, ha de superar les proves d’accés.

Per poder presentar-se a les proves s’han d’haver complert denou anys o complir-los dins l’any natural 2018.

Tota la informació relativa a les proves d’accès es pot trobar a la pàgina web de formació professional de la conselleria d’Educació i Universtat.

Calendari:

– Matrícula: del 6 al 15 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.
– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 20 de març.
– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 21, 22 i 23 de març, ambdós inclosos.
– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 11 d’abril.
– Data de realització de la prova d’accés a grau mitjà: 9 i 10 de maig.
– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 22 de maig.