Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420
Proves d’accés a cicles de FPProves d’accés a cicles de Formació Professional

Informació de les proves per accedir al cicles formatius sense la titulació d’accés necessària.

Podeu trobar més informació sobre la Formació Professional a http://formacioprofessional.caib.es/ o consultant al departament d’orientació i/o capolaria d’estudis.

L’alumnat que no està en possessió del títol d’ESO i que vol accedir a un cicle formatiu de Grau Mitjà, ha de superar les proves d’accés.

Per poder presentar-se a les proves s’han d’haver complert desset anys o complir-los dins l’any natural en que es realitzi la prova.

Tota la informació relativa a les proves d’accès es pot trobar a la pàgina web de formació professional de la conselleria d’Educació i Universtat.

L’alumnat que no està en possessió del títol de batxillerat i que vol accedir a un cicle formatiu de Grau Superior, ha de superar les proves d’accés.

Per poder presentar-se a les proves s’han d’haver complert denou anys o complir-los dins l’any natural en que es realitzi la prova.

Tota la informació relativa a les proves d’accès es pot trobar a la pàgina web de formació professional de la conselleria d’Educació i Universtat.