Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
F. 971 136 599

Llista de Professors

Aquí trobareu la llista de tots els professors del centre IES Baltasar Porcel, així com les hores de tutories en què us podran atendre.

Us recordem que per parlar amb el tutor del vostre fill o amb un altre professor, li heu de demanar cita a través de l’agenda. En cas contrari, no podem garantir que pugueu ser atès.

PROFESSORHORA DE VISITA DE PARESCÀRRECCORREU ELECTRÒNIC
AGUADO VERGARA, ENRIQUEDijous 08:55-09:50Cap departament de Matemàtiques
Tutor 1r Batx B
eaguado@iesbaltasarporcel.net
ARIZA LÓPEZ, CRISTINADijous 09:50-10:45cariza@iesbaltasarporcel.net
BALLESTER VALLORI, ANTONI MIGUELDilluns 11:05-12:00aballester@iesbaltasarporcel.net
BARCELO ASCOLIES, PEREDilluns 09:50-10:45Cap departament de Dibuixpjbarcelo@iesbaltasarporcel.net
BENNÀSSER TORRANDELL, MARTÍ XAVIERDijous 09:50-10:45Tutor 4t ESO Cmbennassar@iesbaltasarporcel.net
BLANCO FERRER, DAVIDDimecres 11:05-12:00Tutor 3r ESO Bdblanco@iesbaltasarporcel.net
BORDOY BORDOY, MARIA JOSEDimarts 08:55-09:50Tutora 2n ESO Bmbordoy@iesbaltasarporcel.net
CALDENTEY SIERRA, GABIDimecres 12:00-12:55gcaldentey@iesbaltasarporcel.net
CANO MÉNDEZ, ELISADilluns 09:50-10:45ecano@iesbaltasarporcel.net
CAPO GENOVARD, MARIADilluns 11:05-12:00mcapo@iesbaltasarporcel.net
CARREÑO CANO, ONOFREDimecres 09:50-10:45Cap departament de Geografia i Històriaocarreno@iesbaltasarporcel.net
CASASNOVAS BOU, ELENADilluns 12:00-12:55Tutora 1r batx Aecasasnovas@iesbaltasarporcel.net
CAYETANO GÓMEZ, HELENADimecres 09:50-10:45Tutora 4t ESO Bhcayetano@iesbaltasarporcel.net
CORRALES GONZÁLEZ, JOANA MARIADijous 09:50-10:45Cap departament de Física i Química
Coordinadora de Qualitat
jmcorrales@iesbaltasarporcel.net
CORTÉS OLIVERAS, OCTAVIODimecres 11:05-12:00ocortes@iesbaltasarporcel.net
COVAS SOLER, JOAN RAMONA convenirCap d'estudisjrcovas@iesbaltasarporcel.net
ESTEVA RODRIGUEZ, FABIOLADivendres 08:55-09:50festeva@iesbaltasarporcel.net
FERNANDEZ GARCIA, MARIA ISABELDivendres 09:50-10:45Cap departament de Biologia i Geologiamifernandez@iesbaltasarporcel.net
FERNANDEZ PAYERAS, DAVIDDimarts 12:00-12:55Tutor 4t ESO Adfernandez@iesbaltasarporcel.net
FORÉS GARGALLO, RICARDA convenirSecretarirfores@iesbaltasarporcel.net
FORTEZA FERRER, PEPA convenirCap d'estudis adjunt
Tutor 2n batx A
pforteza@iesbaltasarporcel.net
GARCÍA GARCÍA, SUSANADimecres 11:05-12:00Tutora 3r ESO Psgarcia@iesbaltasarporcel.net
GARCÍA OLIVEROS, CONCHIDijous 12:00-12:55Tutora 1r ESO D
Coordinadora de
Medi Ambient
chgarcia@iesbaltasarporcel.net
GARCÍA VILCHES, CARMEN
Dimecres 09:50-10:45Cap departament de Castellà
Coordinadora d'Extraescolars
cgarcia@iesbaltasarporcel.net
GÓMEZ RUIZ, MIRIANDimarts 12:00-12:55Cap departament de Tecnologia
Tutora 2n ESO C
mgomez@iesbaltasarporcel.net
GONZÁLEZ SOLÍS, SUSANADilluns 11:05-12:00Cap departament de Llengües Estrangeres
Coordinadora de convivència
sgonzalez@iesbaltasarporcel.net
LLINÀS CERDÀ, ANTONIDimecres 09:50-10:45tllinas@iesbaltasarporcel.net
LLOMPART NOGUERAS, SALVADORDijous 09:50-10:45Cap departament d'Educació física i esportiva
Tutor 1r Batx A
sllompart@iesbaltasarporcel.net
LOPEZ GARCIA, CAROLINADivendres 11:05-12:00Tutora 1r ESO Aclopez@iesbaltasarporcel.net
LOPEZ TITOS, EUGENIADimecres 09:50-10:45Tutora 2n Batx Bmlopez@iesbaltasarporcel.net
MANRIQUE GARCÍA, DAVIDDimarts 08:55-09:50Cap departament de Filosofiadmanrique@iesbaltasarporcel.net
MARTINEZ MARTINEZ, MARIA JOSEDivendres 11:05-12:00Tutora 1r ESO Bmmartinez@iesbaltasarporcel.net
MARTINEZ QUETGLAS, GERARDDilluns 09:50-10:45gmartinez@iesbaltasarporcel.net
MASCARÓ SEGUÍ, AINA MARIADivendres 08:55-09:50amascaro@iesbaltasarporcel.net
MIR MORELL, LLORENÇDimecres 11:05-12:00Tutor MAP12 Almir@iesbaltasarporcel.net
MONZÓN FERRANDO, JORDIDimecres 08:55-09:50Tutor 1r ESO Cjmonzon@iesbaltasarporcel.net
MORALES MEDINA, ELISABETA conveniremorales@iesbaltasarporcel.net
MULET BAUZÁ, ANA LEONORDimarts 09:50-10:45Tutora 2n ESO Aamulet@iesbaltasarporcel.net
OLIVER TORELLÓ, MARIA MAGDALENAA convenirCap departament d'Orientaciómoliver@iesbaltasarporcel.net
PEREZ LOPEZ, TONIDimecres 09:50:10:45Coordinador TICaperez@iesbaltasarporcel.net
PIZÀ OLIVER, PEP
A convenirCoordinador de Teatreppiza@iesbaltasarporcel.net
PUJOL BOSCH, ANTONINAA convenirDirectoraapujol@iesbaltasarporcel.net
ROMERO MUNAR, FRANCESCADimecres 11:05-12:00fromero@iesbaltasarporcel.net
SEBASTIÀ MILIAN, CÈSARDijous 08:55-09:50Tutor 3r ESO Ccsebastia@iesbaltasarporcel.net
SEÑORANS SANTORUM, BELÉNDijous 12:00-12:55bsenorans@iesbaltasarporcel.net
SOTO GARRIDO, CRISTINAdDimecres 09:50-10:45csoto@iesbaltasarporcel.net
SUAREZ SANCHEZ, RUTHDivendres 12:00-12:55Tutora 3r ESO Arsuarez@iesbaltasarporcel.net
SUAU PALOU, PEREDimarts 09:50-10:45Cap departament de Catalàpsuau@iesbaltasarporcel.net
TIRADO HUETE, ROCIODivendres 11:05-12:00rtirado@iesbaltasarporcel.net
TUR CULEBRAS, TERESADivendres 11:05-12:00Tutora 2n Batx Attur@iesbaltasarporcel.net
VALLES CATALA, MARIA DEL MARDilluns 09:50-10:45mvalles@iesbaltasarporcel.net