Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

Llista de Professors

Aquí trobareu la llista de tots els professors del centre IES Baltasar Porcel, així com les hores de tutories en què us podran atendre.

Us recordem que per parlar amb el tutor del vostre fill o amb un altre professor, li heu de demanar cita a través de l’agenda. En cas contrari, no podem garantir que pugueu ser atès.

PROFESSORHORA DE VISITA DE PARESCÀRRECCORREU ELECTRÒNIC
AGUADO VERGARA, ENRIQUEDivendres 09:00-09:50Cap de departament Matemàtiqueseaguado@iesbaltasarporcel.net
BALLESTA PORCEL, FRANCISCODimecres 12:15-13:05Cap de departament Orientacióxballesta@iesbaltasarporcel.net
BALLESTER VALLORI, ANTONI MIGUELDimecres 11:05-12:00Tutor 3r ESO Baballester@iesbaltasarporcel.net
BLASCO THIELE, CRISTINADijous 09:55-10:45cblasco@iesbaltasarporcel.net
BORDOY BORDOY, MARIA JOSEDimecres 11:05-12:00Coordinador del projecte de qualitat
Tutora 2n ESO A
mbordoy@iesbaltasarporcel.net
CALDENTEY SIERRA, GABIDivendres 09:55-10:45Cap de departament Biologia i geologia
Coordinador Ambiental
Coordinador Comisió de salut
gcaldentey@iesbaltasarporcel.net
CANO MARTÍNEZ, MIREIADimecres 09:00-09:50Tutora 1r ESO Emcano@iesbaltasarporcel.net
CARREÑO CANO, ONOFREDillous 11:20-12:10Representant en el Consell Escolar
Cap de departament Geografia i història
ocarreno@iesbaltasarporcel.net
CORRALES GONZÁLEZ, JOANA MARIADimarts 11:05-12:00Secretàriajmcorrales@iesbaltasarporcel.net
CORTÉS OLIVERAS, OCTAVIODivendres 09:00-09:50Membre de la Comissió de convivènciaocortes@iesbaltasarporcel.net
CRESPI BIBILONI, BARBARADimecres 11:20-12:10Tutora 1r BATX Abcrespi@iesbaltasarporcel.net
FERNANDEZ JAUME, CRISTINADimecres 09:00-09:50cfernandez@iesbaltasarporcel.net
FERNANDEZ PAYERAS, DAVIDCap d'estudisdfernandez@iesbaltasarporcel.net
GALIANA FERRE, JAVIERDilluns 11:20-12:10Tutor 1r ESO Ajgaliana@iesbaltasarporcel.net
GARCÍA GARCÍA, SUSANADimarts 09:55-10:45Cap de departament Anglès
Representant en el Consell Escolar
Tutora 2n ESO D
sgarcia@iesbaltasarporcel.net
GARCIA REDONDO, OSCARDimarts 11:20-12:10Tutor 4t ESO Aogarcia@iesbaltasarporcel.net
GÓMEZ RUIZ, MIRIANDimarts 11:05-12:00Cap departament de Tecnologia
Coordinadora TIC
mgomez@iesbaltasarporcel.net
GOMIS FRAU, JOSEPDivendres 09:00-09:50Tutor 2n BATX BD
jgomis@iesbaltasarporcel.net
GONZÁLEZ SOLÍS, SUSANADilluns 13:10-14:00Coordinador EOIES
Coordinador de convivència
Representant en el Consell Escolar
sgonzalez@iesbaltasarporcel.net
GUTIERREZ GARCIA, JUAN ANTONIODimarts 12:15-13:05Tutor 1r ESO Cjmgutierrez@iesbaltasarporcel.net
HINOJO MERCHAN, MARTADilluns 11:20-12:10mhinojo@iesbaltasarporcel.net
LIESEGANG ESCAMILLA, ALEXDivendres 09:55-10:45Tutor 3r ESO Baliesegang@iesbaltasarporcel.net
LLINÀS CERDÀ, ANTONIDilluns 09:00-09:50Cap de departament Llengua castellana
Tutor 3r ESO A
tllinas@iesbaltasarporcel.net
LLINÀS SUAU, ANTONIADivendres 09:55-10:45Tutora 2n ESO Ballinas@iesbaltasarporcel.net
LLOBERA BONET, MATEUDijous 08:05-08:55mllobera@iesbaltasarporcel.net
LOPEZ GARCIA, CAROLINADimarts 11:20-12:10clopez@iesbaltasarporcel.net
LOPEZ-ARENAS CAMA, ANTONIDijous 11:20-12:10Tutor 1r ESO Dtlopezarenas@iesbaltasarporcel.net
MANRIQUE GARCÍA, DAVID
Dimarts 13:10-14:00dmanrique@iesbaltasarporcel.net
MARTINEZ GALLARDO, SONIADimarts 09:55-10:45Tutora 4t ESO BD
Membre de la Comissió de Convivència
smartinez@iesbaltasarporcel.net
MARTINEZ QUETGLAS, GERARDDimarts 09:55-10:45gmartinez@iesbaltasarporcel.net
MASCARO BESTARD, MAGDALENADijous 12:15-13:05mmascaro@iesbaltasarporcel.net
MEJIAS DURAN, BRENDAbmejias@iesbaltasarporcel.net
MIQUEL AMER, MARGALIDADijous 9:00-9:50Tutora 2n ESO Cmmiquel@iesbaltasarporcel.net
MONZÓN FERRANDO, JORDIDilluns 12:15-13:05Tutor 1r ESO B
Cap departament Dibuix
jmonzo@iesbaltasarporcel.net
MULET BAUZÁ, ANA LEONORDivendres 9:55-10:45Tutora 1r BATX Bamulet@iesbaltasarporcel.net
NOCHE FRAGA, ANADimarts 11:20-12:10anoche@iesbaltasarporcel.net
PÉREZ LÓPEZ, TONIDijous 9:55-10:45Coordinador TICaperez@iesbaltasarporcel.net
PONS BARCELO, MARIA MAGDALENACap d'estudismmpons@iesbaltasarporcel.net
PUJOL ALEMANY, ANTONItpujol@iesbaltasarporcel.net
PUJOL BOSCH, ANTONINADirectoraapujol@iesbaltasarporcel.net
ROSS NOVAK, JESSICADivendres 11:20-12:10Tutora 2n Batx. ACjross@iesbaltasarporcel.net
SÁNCHEZ FRAU, MARIADijous 11:20-12:10Cap de departament Llengua Catalana i literaturamsanchez@iesbaltasarporcel.net
SAORIN RODRIGUEZ, SANDRAssaorin@iesbaltasarporcel.net
SEÑORANS SANTORUM, BELÉN
Dimarts 09:00-09:50Tutora 2n ESO Absenorans@iesbaltasarporcel.net
SOTO GARRIDO, CRISTINADilluns 11:20-12:10Tutora 3r ESO Ccsoto@iesbaltasarporcel.net
SUAREZ SANCHEZ, RUTHDilluns 11:20-12:10rsuarez@iesbaltasarporcel.net
TARIFA ALMODOVAR, TANIADivendres 11:20-12:10ttarifa@iesbaltasarporcel.net
TORRES MORCILLO, ISABELDilluns 12:15-13:05itorres@iesbaltasarporcel.net