Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420
F. 971 136 599

Llista de Professors

Aquí trobareu la llista de tots els professors del centre IES Baltasar Porcel, així com les hores de tutories en què us podran atendre.

Us recordem que per parlar amb el tutor del vostre fill o amb un altre professor, li heu de demanar cita a través de l’agenda. En cas contrari, no podem garantir que pugueu ser atès.

PROFESSORHORA DE VISITA DE PARESCÀRRECCORREU ELECTRÒNIC
AGUADO VERGARA, ENRIQUEDivendres 09:00-09:50eaguado@iesbaltasarporcel.net
BALLESTA PORCEL, FRANCISCODimecres 12:15-13:05xballesta@iesbaltasarporcel.net
BALLESTER VALLORI, ANTONI MIGUELDimecres 11:05-12:00Tutor 3r ESO Baballester@iesbaltasarporcel.net
BARCELO GELABERT, JOSEP MANELDimecres 08:55-09:50jmbarcelo@iesbaltasarporcel.net
BORDOY BORDOY, MARIA JOSEDimecres 11:05-12:00Coordinador del projecte de qualitat
Tutora 2n ESO A
mbordoy@iesbaltasarporcel.net
BOSCH FITZNER, MARIA IRMADilluns 13:10-14:05ibosch@iesbaltasarporcel.net
CALDENTEY SIERRA, GABIDijous 08:55-09:50Coordinador ambientalgcaldentey@iesbaltasarporcel.net
CANO MARTÍNEZ, MIREIADijous 08:55-09:50Tutora 1r ESO C
Coordinador biblioteca
mcano@iesbaltasarporcel.net
CARREÑO CANO, ONOFREDimarts 08:55-09:50Representant en el Consell Escolar
Cap de departament Geografia i història
ocarreno@iesbaltasarporcel.net
CORRALES GONZÁLEZ, JOANA MARIADimarts 11:05-12:00Secretàriajmcorrales@iesbaltasarporcel.net
CORTÉS OLIVERAS, OCTAVIODimecres 09:50-10:45Membre de la Comissió de convivènciaocortes@iesbaltasarporcel.net
COVAS SOLER, JOAN RAMONDilluns 13:10-14:05Membre de la Comissió de convivència
Cap d'estudis
Coordinador del programa d'intervenció socioeducativa
jrcovas@iesbaltasarporcel.net
FERNANDEZ GARCIA, MARIA ISABELDilluns 12:00-12:55Cap de departament Biologia i geologia
Representant en el Consell Escolar
mifernandez@iesbaltasarporcel.net
FERNANDEZ PAYERAS, DAVIDDivendres 08:55-09:50Cap departament de Física i Química
dfernandez@iesbaltasarporcel.net
FERRER SALAS, ANTONIA MARIADimecres 09:50-10:45amferrer@iesbaltasarporcel.net
GARCIA BENNASAR, MARIA ANGELESDivendres 09:50-10:45magarcia@iesbaltasarporcel.net
GARCÍA GARCÍA, SUSANADivendres 12:00-12:55Cap de departament Anglès
Representant en el Consell Escolar
sgarcia@iesbaltasarporcel.net
GÓMEZ RUIZ, MIRIANDimarts 11:05-12:00Cap departament de Tecnologiamgomez@iesbaltasarporcel.net
GOMIS FRAU, JOSEPDimarts 08:55-09:50Tutor 4t ESO B
Coordinador d'activitats complementàries i extraescolars
jgomis@iesbaltasarporcel.net
GONZÁLEZ SOLÍS, SUSANADimarts 14:05-15:00Coordinador EOIES
Coordinador de convivència
Representant en el Consell Escolar
sgonzalez@iesbaltasarporcel.net
LLINÀS CERDÀ, ANTONIDijous 11:05-12:00Cap de departament Llengua castellanatllinas@iesbaltasarporcel.net
LLOMPART NOGUERAS, SALVADORDimecres 08:55-09:50Cap de departament Educació física i esportiva
Tutor 1r ESO B
sllompart@iesbaltasarporcel.net
LOPEZ GARCIA, CAROLINADivendres 11:05-12:00Tutora 1r Batx. A
clopez@iesbaltasarporcel.net
MANRIQUE GARCÍA, DAVID
Dimecres 08:55-09:50dmanrique@iesbaltasarporcel.net
MARI TORREJON, ANTONIDimarts 08:55-09:50amari@iesbaltasarporcel.net
MARTINEZ QUETGLAS, GERARDDimecres 12:00-12:55gmartinez@iesbaltasarporcel.net
MONZÓN FERRANDO, JORDIDimecres 08:55-09:50Tutor 1r ESO A
Cap departament Dibuix
jmonzo@iesbaltasarporcel.net
MORALES MEDINA, ELISABETDilluns 14:05-15:00Cap departament Orientació
Membre Comissió convivència
emorales@iesbaltasarporcel.net
MULET BAUZÁ, ANA LEONORDijous 12:00-12:55Tutora 2n ESO Camulet@iesbaltasarporcel.net
PEÑA BARCELÓ, ANTONIDilluns 08:55-09:50Tutor 2n Batx. Bapena@iesbaltasarporcel.net
PÉREZ LÓPEZ, TONIDimarts 12:00-12:55Coordinador TICaperez@iesbaltasarporcel.net
PIZÀ OLIVER, PEPDilluns 09:50-10:45Cap departament Llengua catalanappiza@iesbaltasarporcel.net
POL PERELLO, MARGARITADimecres 09:50-10:45mpol@iesbaltasarporcel.net
PONS BARCELO, MARIA MAGDALENADilluns 12:00-12:55mmpons@iesbaltasarporcel.net
PUJOL BOSCH, ANTONINADilluns 09:50-10:45Directoraapujol@iesbaltasarporcel.net
REVERTE LORENZO, JOSÉ ANTONIODimecres 13:10-14:05Cap d'estudis adjuntjreverte@iesbaltasarporcel.net
ROCA HUESCA, LUCIADivendres 11:05-12:00lroca@iesbaltasarporcel.net
ROIG PONS, FRANCINADivendres 09:50-10:45froig@iesbaltasarporcel.net
ROSS NOVAK, JESSICADivendres 11:05-12:00Tutora 2n Batx. Ajross@iesbaltasarporcel.net
SÁNCHEZ FRAU, MARIADivendres 12:00-12:55msanchez@iesbaltasarporcel.net
SEÑORANS SANTORUM, BELÉN
Dijous 09:50-10:45Tutora 2n ESO Bbsenorans@iesbaltasarporcel.net
SOTO GARRIDO, CRISTINADilluns 13:10-14:051r Batx. Bcsoto@iesbaltasarporcel.net
SUAREZ SANCHEZ, RUTHDimarts 09:50-10:45Cap departament Matemàtiquesrsuarez@iesbaltasarporcel.net
SUAU PALOU, PEREDivendres 12:00-12:55psuau@iesbaltasarporcel.net
TUGORES ROCA, JAUMEDilluns 11:05-12:00Tutor 4t ESO Ajtugores@iesbaltasarporcel.net
VALLÈS RAMIS, AINAdimecres 12:00-12:55Tutora 3r ESO Cavalles@iesbaltasarporcel.net