Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

Llista de Professors

Aquí trobareu la llista de tots els professors del centre IES Baltasar Porcel, així com les hores de tutories en què us podran atendre.

Us recordem que per parlar amb el tutor del vostre fill o amb un altre professor, li heu de demanar cita a través de l’agenda. En cas contrari, no podem garantir que pugueu ser atès.

PROFESSORHORA DE VISITA DE PARESCÀRRECCORREU ELECTRÒNIC
AGUADO VERGARA, ENRIQUEDijous 12:10-13:05 Tutor 4t ESO Aeaguado@iesbaltasarporcel.net
BALLESTA PORCEL, FRANCISCOCap de departament Orientació
Coordinador d'intervenció socioeducativa
xballesta@iesbaltasarporcel.net
BORDOY BORDOY, MARIA JOSEDijous 13:05 - 14:00 Tutora 3r ESO Bmbordoy@iesbaltasarporcel.net
CALDENTEY SIERRA, GABIDijous 09:50 - 10:45 Cap de departament Biologia i geologia
Coordinador de riscos professionals
gcaldentey@iesbaltasarporcel.net
CANO MARTÍNEZ, MIREIADimecres 08:00 - 08:55 Cap de departament de Llengua castellana i literatura
Coordinador de qualitat.
mcano@iesbaltasarporcel.net
CARREÑO CANO, ONOFREDimecres 08:55 - 09:50 Cap de departament de Geografia i història
Representant en el Consell Escolar
ocarreno@iesbaltasarporcel.net
CORRALES GONZÁLEZ, JOANA MARIASecretàriajmcorrales@iesbaltasarporcel.net
CORTÉS OLIVERAS, OCTAVIODivendres 08:55 - 09:50 ocortes@iesbaltasarporcel.net
FERNANDEZ JAUME, CRISTINADijous 08:55 - 09:50 Tutora 2n ESO Ecfernandez@iesbaltasarporcel.net
FERNANDEZ PAYERAS, DAVIDCap d'estudis adjunt
Coordinador de modalitat a distància
dfernandez@iesbaltasarporcel.net
FLORIT MARTORELL,
MARINA
Dijous 09:50 - 10:45 mflorit@iesbaltasarporcel.net
GALIANA FERRE, JAVIERTutor 4t ESO C
Coordinador d'activitats complementàries i extraescolars
jgaliana@iesbaltasarporcel.net
GALLEGO CAÑELLAS,
EUGENIA
Dilluns 12:10 - 13:05 Cap de departament de Música mgallego@iesbaltasarporcel.net
GARCÍA GARCÍA, SUSANADijous 11:15 - 12:10 Representant en el Consell Escolar
Tutora 2n ESO C
sgarcia@iesbaltasarporcel.net
GARCIA REDONDO, OSCARDijous 11:15 - 12:10 Tutor 2n ESO D
Coordinador ambiental
Coordinador de la comissió de salut
ogarcia@iesbaltasarporcel.net
GÓMEZ RUIZ, MIRIANDimarts 08:55 -09:50Cap departament de Tecnologia
Coordinadora TIC
mgomez@iesbaltasarporcel.net
GOMIS FRAU, JOSEPDilluns 11:15 - 12:10jgomis@iesbaltasarporcel.net
GONZÁLEZ SOLÍS, SUSANADivendres 11:15 - 12:10Cap de departament de llengües estrangeres
Coordinador de convivència
Representant en el Consell Escolar
sgonzalez@iesbaltasarporcel.net
HINOJO MERCHAN, MARTADimecres 11:15 - 12:10Tutora 3r ESO Cmhinojo@iesbaltasarporcel.net
LIESEGANG ESCAMILLA, ALEXDilluns 13:05 - 14:00Coordinador TICaliesegang@iesbaltasarporcel.net
LLINÀS CERDÀ, ANTONIDilluns 09:50-10:45Tutor 3r ESO Atllinas@iesbaltasarporcel.net
LLINÀS SUAU, ANTONIADilluns 11:15 - 12:10 Tutora 1r ESO Callinas@iesbaltasarporcel.net
LLOBERA BONET, MATEUDivendres 09:50 - 10:45Cap de departament llengües clàssiquesmllobera@iesbaltasarporcel.net
LOPEZ GARCIA, CAROLINADivendres 11:15 - 12:10clopez@iesbaltasarporcel.net
MANERA FERRER, MARGALIDADimecres 08:55 - 09:50mmanera@iesbaltasarporcel.net
MANRIQUE GARCÍA, DAVID
Divendres 11:15 - 12:10Tutor 1r Batx Admanrique@iesbaltasarporcel.net
MARCO MONTORO,
JOSÉ
Divendres 09:50 -10:45jmarco@iesbaltasarporcel.net
MARTINEZ GALLARDO, SONIADimarts 12:10 - 13:05Tutora 1r ESO Dsmartinez@iesbaltasarporcel.net
MARTINEZ QUETGLAS, GERARDTutor 1r Batx Bgmartinez@iesbaltasarporcel.net
MAS GUTIÉRREZ, PEREDimarts 09:50 - 10:45pmas@iesbaltasarporcel.net
MIQUEL AMER, MARGALIDADimarts 08:55 - 09:50Cap de departament de Física i químicammiquel@iesbaltasarporcel.net
MONZÓN FERRANDO, JORDIDivendres 11:15 - 12:10Cap de departament de dibuix i educació plàstica i visual
Membre de la comissió de convivència
jmonzo@iesbaltasarporcel.net
MULET BAUZÁ, ANA LEONORDijous 12:10 - 13:05Tutora 2n ESO Bamulet@iesbaltasarporcel.net
PERICAS ALORDA, BARTOMEUDijous 11:15 - 12:10Tutor 1r ESO Abpericas@iesbaltasarporcel.net
PONS BARCELO, MARIA MAGDALENACap d'estudis
Coordinadora de tutors
Membre de la comissió de convivència
mmpons@iesbaltasarporcel.net
PORCELL ALEMANY, MARIA DEL MARDilluns 13:05 - 14:00Tutora 1r ESO Emporcell@iesbaltasarporcel.net
PUJOL ALEMANY, ANTONItpujol@iesbaltasarporcel.net
PUJOL BOSCH, ANTONINADirectoraapujol@iesbaltasarporcel.net
RAMÓN SUREDA, BARTOMEUDimarts 12:10 - 13:05bramon@iesbaltasarporcel.net
RIBAS VILLALTA, BLANCADijous 09:50 - 10:45bribas@iesbaltasarporcel.net
RIVAS JIMENEZ, ELENAerivas@iesbaltasarporcel.net
ROSS NOVAK, JESSICADijous 08:55 - 09:50Coordinadora EOIES
Tutora 4t ESO B
jross@iesbaltasarporcel.net
ROSSELLÓ FONT, ROSA MARIADijous 09:50 - 10:45rrossello@iesbaltasarporcel.net
ROSSELLÓ GIMÉNEZ, SANDRAOrientadora
Membre de la comissió de convivència
srosello@iesbaltasarporcel.net
SÁNCHEZ FRAU, MARIADilluns 11:15 - 12:10Cap de departament Llengua Catalana i literaturamsanchez@iesbaltasarporcel.net
SEÑORANS SANTORUM, BELÉN
Dijous 12:10 - 13:05Tutora 2n ESO Absenorans@iesbaltasarporcel.net
SOTO GARRIDO, CRISTINAMembre del Consell Escolarcsoto@iesbaltasarporcel.net
TARIFA ALMODOVAR, TANIADijous 11:15 - 12:10Tutora 2n ESO Attarifa@iesbaltasarporcel.net
TUGORES FUSTER, JAUMEDijous 13:05 - 14:00jtugores@iesbaltasarporcel.net
VEGAS GARCÍA, LUISDilluns 11:15 - 12:10Cap de departament de matemàtiqueslvegas@iesbaltasarporcel.net