Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

Llista de Professors

Aquí trobareu la llista de tots els professors del centre IES Baltasar Porcel, així com les hores de tutories en què us podran atendre.

Us recordem que per parlar amb el tutor del vostre fill o amb un altre professor, li heu de demanar cita a través de l’agenda. En cas contrari, no podem garantir que pugueu ser atès.

PROFESSORHORA DE VISITA DE PARESCÀRRECCORREU ELECTRÒNIC
ALEGRIA LATORRE, SAMUELDimecres 12:05 -13:00 Tutor 3r ESO Bsalegria@iesbaltasarporcel.net
AMENGUAL SERRA, NEUSDimarts 09:50 - 10:45Tutora 4t ESO Bnamengual@iesbaltasarporcel.net
BALLESTA PORCEL, FRANCISCORepresentat en el Consell Escolarxballesta@iesbaltasarporcel.net
BALLESTER CAPELLA, LLORENÇDilluns 08:55 - 09:50 Tutor FPB AGA11 - Allballester@iesbaltasarporcel.net
BLASCO THIELLE, CRISTINADijous 11:10 - 12:05 cblasco@iesbaltasarporcel.net
BORDOY BORDOY, MARIA JOSEDivendres 08:00 - 08:55 Representat en el Consell Escolarmbordoy@iesbaltasarporcel.net
BORRALLO SÁNCHEZ, ANTONIODimecres 11:10 - 12:05 aborrallo@iesbaltasarporcel.net
BUIA, CAMELIA SIMONADimecres 13:00 - 13:55 Tutora 1r ESO Ccbuia@iesbaltasarporcel.net
CALAFELL ARTESEROS, ANTONIADilluns 09:50 - 10:45 acalafell@iesbaltasarporcel.net
CANO MARTÍNEZ, MIREIADilluns 08:55 - 09:50Cap de departament de Llengua castellana i literatura
Coordinadora del projecte de qualitat
Representat en el Consell Escolar
profe.mcano@iesbaltasarporcel.net
CARREÑO CANO, ONOFREDilluns 09:50 - 10:45 Cap de departament de Geografia i històriaocarreno@iesbaltasarporcel.net
CORTES OLIVERAS, OCTAVIODimecres 12:05 - 13:00 ocortes@iesbaltasarporcel.net
COSTA MARTORELL, MARIA DEL MARmmcosta@iesbaltasarporcel.net
CRESPI BIBILONI, BARBARADimecres 12:05 - 13:00 Tutora 1r Batx Abcrespi@iesbaltasarporcel.net
FEMENIA SALVÀ, JOAN ANTONIDimecres 11:10 - 12:05 jafemenia@iesbaltasarporcel.net
FERNÁNDEZ PAYERAS, DAVIDCap d'estudis adjunt
Coordinador de modalitat a distància
Coordinador de tutors d'un mateix curs o cicle
dfernandez@iesbaltasarporcel.net
GALIANA FERRE, JAVIERDivendres 11:10 - 12:05Coordinador d'activitats complementàries i extraescolars
Tutor 4t ESO A
jgaliana@iesbaltasarporcel.net
GARCÍA REDONDO, OSCARDimecres 11:10 - 12:05Coordinador ambiental
Coordinador de la comissió de salut
Membre de la comissió de convivència
ogarcia@iesbaltasarporcel.net
GENOVART MARTINEZ, TONIDilluns 09:50 - 10:45tgenovart@iesbaltasarporcel.net
GÓMEZ RUIZ, MIRIANDimarts 09:50 - 10:45Cap de departament de Tecnologia
Coordinadora TIC
mgomez@iesbaltasarporcel.net
GOMILA BORRAS, FRANCESCADimarts 11:10 - 12:05Tutora 3r ESO Dfgomila@iesbaltasarporcel.net
GOMIS FRAU, JOSEPDivendres 08:55 - 09:50 Representat en el Consell Escolar
Tutor 2n Batx A
jgomis@iesbaltasarporcel.net
GONZALEZ SOLIS, SUSANADimarts 09:50 - 10:45Agent de coeducació
Cap de departament de Llengües estrangeres
Coordinadora de convivència
Representat en el Consell Escolar
Tutora 1r ESO A
sgonzalez@iesbaltasarporcel.net
GOST DE ARRIBA, ANADimecres 11:10 - 12:05agost@iesbaltasarporcel.net
LIESEGANG ESCAMILLA, ALEXDivendres 09:50 - 10:45aliesegang@iesbaltasarporcel.net
LLINÀS CERDÀ, ANTONIDilluns 08:55 - 09:50allinas@iesbaltasarporcel.net
LOPEZ GARCIA, CAROLINADimecres 09:50 -10:45clopez@iesbaltasarporcel.net
MANERA FERRER, MARGALIDADijous 11:10 - 12:05Tutora 2n ESO Cmmanera@iesbaltasarporcel.net
MANRIQUE GARCIA, DAVIDDivendres 11:10 - 12:05Representat en el Consell Escolardmanrique@iesbaltasarporcel.net
MARCO MONTORO, JOSÉDimarts 12:05 - 13:00Tutor 2n ESO Bjmarco@iesbaltasarporcel.net
MONERRIS MASCARO, MIRIAMDilluns 09:50 - 10:45Tutora 1r ESO Bmmonerris@iesbaltasarporcel.net
MONTMANY OZONAS, VICTORDijous 11:10 - 12:05vmontmany@iesbaltasarporcel.net
MONZÓN FERRANDO, JORDIDilluns 08:55 - 09:50Cap de departament de Dibuix i educació plàstica i visual
Membre de la comissió de convivència
Tutor 3r ESO C
jmonzon@iesbaltasarporcel.net
MULET BAUZÁ, ANA LEONORDimecres 08:55 - 09:50amulet@iesbaltasarporcel.net
OLIVER SERVERA, ANA MARIADijous 08:55 - 09:50Tutora 2n ESO Damoliver@iesbaltasarporcel.net
PERICAS ALORDA, BARTOMEUDimecres 13:00 - 13:55Cap de departament de Educació Física
Tutor 1r Batx B
tpericas@iesbaltasarporcel.net
PONS BARCELO, MARIA MAGDALENACap d'estudis
Coordinadora de tutors d'un mateix curs o cicle
Membre de la comissió de convivència
mmpons@iesbaltasarporcel.net
PORCELL ALEMANY, MARIA DEL MARDilluns 09:50 - 10:45Tutora 1r ESO Dmporcell@iesbaltasarporcel.net
PUCHE BLASCO, MARÍA ISABELDimecres 08:55 - 09:50Tutora 3r ESO Ampuche@iesbaltasarporcel.net
PUJOL ALEMANY, TONItpujol@iesbaltasarporcel.net
PUJOL BOSCH, ANTONINADirectoraapujol@iesbaltasarporcel.net
RAMON SUREDA, BARTOMEUDimarts 08:55 - 09:50Cap de departament de Física i químicabramon@iesbaltasarporcel.net
RIGO COVES, JOANA MARIADimecres 13:00 - 13:55jmrigo@iesbaltasarporcel.net
ROSS NOVAK, JESSICA HARRIETDimecres 08:55 - 09:50jross@iesbaltasarporcel.net
ROSSELLÓ GIMÉNEZ, SANDRACap de departament d'Orientació
Membre de la comissió de convivència
srossello@iesbaltasarporcel.net
SALAS GAYÀ, VALENTINADilluns 09:50 - 10:45vsalas@iesbaltasarporcel.net
SÁNCHEZ FRAU, MARIASecretàriamsanchez@iesbaltasarporcel.net
SÁNCHEZ PERTUSA, RUBÉNDimecres 11:10 - 12:05rsanchez@iesbaltasarporcel.net
SEÑORANS SANTORUM, BELENDimecres 09:50 - 10:45bsenorans@iesbaltasarporcel.net
SOCÍAS RAMÍREZ, MARÍAmsocias@iesbaltasarporcel.net
SORIANO ROZALÉN, DANIELDimecres 12:05 - 13:00dsoriano@iesbaltasarporcel.net
TARIFA ALMODÓVAR, TANIADijous 11:10 - 12:05Cap de departament de Llengua catalana i literatura
Tutora 2n ESO A
ttarifa@iesbaltasarporcel.net
VALLS MIR, AINADimecres 08:55 - 09:50avalls@iesbaltasarporcel.net
VARELA RODRIGUEZ, NEREADimecres 11:10 - 12:05Cap de departament de Biologianvarela@iesbaltasarporcel.net