Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420




Avaluació Extraordinària Setembre




Cal recordar la importància de recuperar aquestes matèries, ja que, en cas contrari, computaran a l’hora de la promoció de curs o de la titulació.