Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

Butlletí IRIE – número 98

Si no pots veure bé aquest butlletí, prova de » llegir-lo al navegador.

Butlletí número 98

Divendres, 18 de novembre de 2022


Ajuts del Govern de les Illes Balears per al personal investigador (FPI-CAIB 2022)

BOIB 145, de 10 de novembre de 2022 (Fascicle 226 – Sec. III. – Pàg. 45193)

L’Oficina de Suport a la Recreca (OSR) de la UIB ha publicat l’oferta d’ajuts per al personal investigador de la campanya FPI-CAIB 2022

Termini de presentació de sol·licituds: de l’11 de novembre al 12 de desembre de 2022

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura organitza la convocatòria, que inclou vint ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears i dos ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears

MÉS INFORMACIÓ

Contractes postdoctorals CAIB 2022

BOIB número 145, de 10 de noviembre de 2022. Fascicle 226 – Sec. III. – Pàg. 45177

Ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears

La Conselleria de Fons Fons Europeus, Universitat i Cultura ha publicat la convocatòria, que suposa vint ajuts per a la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics ubicats a les Illes Balear.

MÉS INFORMACIÓ


“Cómo identificar y evitar las ofertas de revistas científicas, editoriales y congresos con dudosos estándares de rigor, seriedad y probidadacadémica”

Taller en línia. Divendres, 9 de febrer de 2022

Organitzat per la Universitat de Brasília i conduït pel Dr. Rubén Comas, del grup Educació i Ciutadania, el taller es desenvolupa en el marc de dos projectes de recerca, un I+D estatal i un de l’IRIE.

INSCRIPCIÓ

V Jornades d’Experiències Docents Universitàries

Cinquena edició de les Jornades d’Experiències Docents a la UIB

Del 2 al 8 de febrer de 2023

Destinades al professorat de la universitat que vulgui compartir experiències innovadores lligades als plans d’estudi de grau i de postgrau.

Línies temàtiques agrupades en quatre grans eixos:

· Ús de noves tecnologies i eines d’avaluació

· Competència digital docent per a la millora de la pràctica educativa

· Aprenentatge professionalitzador

· Estratègies metodològiques d’innovació docent

MÉS INFORMACIÓ

Jo berén ciència

Del 21 al 25 de novembre de 2022. Cada dia, a partir de les 10 hores, a la cafeteria de l’edifici Son Lledó. Campus UIB

Campanya de difusió de la Setmana de la Ciència 2022 a la UIB

La Unitat de Divulgació i Cultura Científica de la UIB engega la campanya ‘Jo berén ciència’.

L’objectiu d’aquesta acció és valorar, difondre i divulgar el coneixement científic que atresora la UIB i la recerca que s’hi fa.

INSCRIPCIÓ

Congrés EDUCTEC

Els dies 16, 17 i 18 de novembre ha tingut lloc, al campus de la UIB, la vint-i-cinquena edició del Congrés de l’Asociación para el Desarrollo de la Tecnologia Educativa (EDUTEC).

Organitzada pel Grup de Recerca en Tecnologia Educativa (GITED), de l’IRIE, la trobada s’ha realitzat de manera presencial i en línia i ha comptat amb més de quatre-centes persones inscrites.

MÉS INFORMACIÓ

TURISTEC

Vuitena edició del projecte TURISTEC, que en aquesta ocasió compta amb un ajut de l’IRIE.

MÉS INFORMACIÓ

Presentació de "La flor de pedra"

El passat dia 10 de novembre, la professora Maite Sbert Rosselló, membre del Seminari de Filosofia 3/18, de l’IRIE, va presentar el seu llibre “La flor de pedra. L’aventura de la Filosofia a l’Educació”.

L’obra recull l’experiència del CEIP Es Pont, capdavanter en l’ensenyament de la Filosofia a alumnes des d’educació infantil.

--
L’entitat responsable del tractament de les vostres dades personals és la Universitat de les Illes Balears. Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, podeu adreçar-vos per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l’atenció de la responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122
Contact

Si no vol rebre més comunicacions de l’IRIE » fes clic aquí

Email built with AcyMailing

Statistics image

Share