Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

CURS: “INTERVENCIÓ EN DOL PER SUÏCIDI: ACOMPANYANT A TRANSITAR EL DOLOR I CONSTRUIR UNA VIDA AMB SIGNIFIC AT”

INFORMACIÓ DEL COPIB Palma, 20 d’octubre de 2022

Us informem que el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears ha organitzat el curs: “Intervenció en dol per suïcidi: acompanyant a transitar el dolor i construir una vida amb significat”

Podreu obtenir més informació d’aquesta activitat en el següent enllaç: https://copib.es/cursos/20221122ON/curs-en-linia-intervencio-en-dol-per-suicidi-acompanyant-a-transitar-el-dolor-i-construir-una-vida-amb-significat

Atentament

Cati Cánaves Oliver

Departament de Formació

Carrer Manuel Sanchís Guarner, 1.
Palma. Illes Balears. CP 07004
Telf: 971 76 44 69
formaciocopib@cop.es
http://www.copib.es

Aquest correu electrònic i, si escau, qualsevol fitxer annex, conté informació de caràcter confidencial exclusivament dirigida al seu destinatari. Queda prohibida la seva divulgació, còpia o distribució a tercers sense la prèvia autorització escrita de l’entitat. En cas d’haver rebut aquest correu electrònic per error, es prega la notificació immediata d’aquesta circumstància mitjançant reexpedició a l’adreça electrònica del remitent. INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES. Responsable Identitat: COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE LES ILLES BALEARS – CIF: G57216418. Adreça: C/ MANUEL SANCHÍS GUARNER Nº 1 CP: 07004 PALMA DE MALLORCA, Illes Balears. Email: copib. En nom del Col·legi Professional tractem la informació que ens facilita per tal d’efectuar comunicacions amb col·legiats, administracions, proveïdors, col·laboradors i empleats. A més per tal d’enviar-li informació respecte als serveis que presta el Col·legi Professional. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant els terminis legals establerts. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si el COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE LES ILLES BALEARS estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Este correo electrónico, y en su caso, cualquier fichero anexo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de la Entidad. En caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega la notificación inmediata de esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente. INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS. Responsable: COL.LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE LES ILLES BALEARS – CIF: G57216418, Dir. postal: C/MANUEL SANCHIS GUARNER Nº 1, C.P.: 07004, PALMA DE MALLORCA, Teléfono: 971764469, Correo electrónico: copib. En nombre del Colegio Profesional tratamos la información que nos facilita para efectuar comunicaciones con colegiados, administraciones, proveedores, colaboradores y empleados. Además con el fin de enviarle información respecto a los servicios que presta el Colegio Profesional. Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras se mantenga su consentimiento expreso y no se solicite su supresión por el interesado, durante los plazos legales establecidos. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que haya una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si el COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE LAS ILLES BALEARS estamos tratando sus datos personales por lo tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, los datos inexactos o solicitar su supresión cuando las datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidas.

Share