Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420Dibuix
DIBUIX

ProfessorMatèriaCursHora d'atenció a paresemail
Jordi MonzónEducació plàstica i visual
DT
1r ESO CDE
1r BAT AB
2n BAT A
Divendres 11.20 - 12.10
jmonzon@iesbaltasarporcel.net
Rosa RossellóEducació plàstica i visualCultura audiovisual I
1r ESO AB
2n ESO BCDE
4t ESO ABC

1r BAT AB
Dijous 09.55 - 10.45rrossello@iesbaltasarporcel.net

ESO

BATXILLERAT

Els alumnes que tenguin pendent d’aprovar la matèria d’un curs anterior haurà de seguir el pla de recuperació que li proposarà el professor de l’assignatura.

Aquest pla consisteix en la realització d’unes tasques que recullen els continguts del curs que està suspès i unes proves de validació per comprovar que l’alumne ha assolit aquests continguts.

Els alumnes que han suspès alguna matèria al juny, s’han de presentar a l’examen de setembre (vegeu l’apartat de Calendari Exàmens Setembre) i, a més, han de lliurar les tasques d’estiu recomanades.

Trobareu les tasques d’estiu al Classroom de cada matèria.