Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420Educació Física
PROFESSORHORA DE VISITA DE PARESCÀRRECCORREU ELECTRÒNIC
GARCÍA REDONDO, OSCARDilluns 11:10 - 12:05 Cap de departament de Educació Física i Esportiva
Tutor de 1r ESO B
Coordinador ambiental
Coordinador de la comissió de salut
Membre de la comissió de convivència
ogarcia@iesbaltasarporcel.net
ROIG ESPI, ROBERTO Dimecres 12:05 - 13:00 Tutor 1r BATX A rroig@iesbaltasarporcel.net
FRADE GARAU, CARLOS Dimedres 12:05 - 13:00 Tutor 2n ESO B cfrade@iesbaltasarporcel.net

ESO

BATXILLERAT

Els alumnes que tenguin pendent d’aprovar la matèria d’un curs anterior haurà de seguir el pla de recuperació que li proposarà el professor de l’assignatura.

Aquest pla consisteix en la realització d’unes tasques que recullen els continguts del curs que està suspès i unes proves de validació per comprovar que l’alumne ha assolit aquests continguts.

Els alumnes que han suspès alguna matèria al juny, s’han de presentar a l’examen de setembre (vegeu l’apartat de Calendari Exàmens Setembre) i, a més, han de lliurar les tasques d’estiu recomanades.

Trobareu les tasques d’estiu al Classroom de cada matèria.