Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420Filosofia
FILOSOFIA

PROFESSORHORA DE VISITA DE PARESCÀRRECCORREU ELECTRÒNIC
MANRIQUE GARCIA, DAVIDDimecres 11:10 - 12:05 Cap de departament de Filosofia
Representat en el Consell Escolar
Tutor 2n BATX A
dmanrique@iesbaltasarporcel.net
BUSTAMANTE CAMACHO, AITOR Dimecres 09:50 - 10:45 abustamante@iesbaltasarporcel.net
SÁNCHEZ PERTUSA, RUBÉN Economiarsanchez@iesbaltasarporcel.net

BATXILLERAT

Els alumnes que tenguin pendent d’aprovar la matèria d’un curs anterior haurà de seguir el pla de recuperació que li proposarà el professor de l’assignatura.

Aquest pla consisteix en la realització d’unes tasques que recullen els continguts del curs que està suspès i unes proves de validació per comprovar que l’alumne ha assolit aquests continguts.

Els alumnes que han suspès alguna matèria al juny, s’han de presentar a l’examen de setembre (vegeu l’apartat de Calendari Exàmens Setembre) i, a més, han de lliurar les tasques d’estiu recomanades.

Trobareu les tasques d’estiu al Classroom de cada matèria.