Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
F. 971 136 599Música
ProfessorCàrrecComissionsHora d'atenció a pares
Paula RossellóCap de departamentDivendres 9.50 – 10.45 h

• Música 1r d’ESO

• Música 2n d’ESO

• Llenguatge i Pràctica Musical 1r de batxillerat

En aquest enllaç, hi trobareu la informació dels Criteris de Qualificació del Departament de Música. + info

En aquest enllaç trobareu la informació amb les instruccions per la recuperació de les assignatures de setembre. + info

Els alumnes que han suspès alguna matèria al juny, s’han de presentar a l’examen de setembre (vegeu l’apartat de Calendari Exàmens Setembre) i, a més, han de lliurar les tasques d’estiu recomanades.

Trobareu les tasques d’estiu al moodle de cada matèria.

Els alumnes que tenguin pendent d’aprovar la matèria d’un curs anterior haurà de seguir el pla de recuperació que li proposarà el professor de l’assignatura.

Aquest pla consisteix en la realització d’unes tasques que recullen els continguts del curs que està suspès i unes proves de validació per comprovar que l’alumne ha assolit aquests continguts.

Departament de Música

Recomanam aquesta assignatura als alumnes que vulguin cursar:

Música

Llenguatge i Pràctica Musical