Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
F. 971 136 599Tecnologia
TECNOLOGIA

ProfessorCàrrecComissionsHora d'atenció a pares
Mirian GomezCap de departament
Tutora 2n ESO C
Dimarts 12.00 - 12.55
Cesar SebastiàTutor 3r ESO CDijous 8.55 - 9.50
Ricard ForésSecretariA convenir

 

TIC

ProfessorCàrrecComissionsHora d'atenció a pares
Toni PérezCoordinador TICDimecres 9.50 - 10.45

 

MAP

ProfessorCàrrecComissionsHora d'atenció a pares
Llorenç MirTutor 2n MAPDimecres 11.05 - 12.00

• Tecnologia 2n d’ESO

• Tecnologia 3r d’ESO

• Àmbit pràctic 3r d’ESO (PMAR)

• Tecnologia 4t d’ESO

• TIC 4t d’ESO

• TIC I 1r de batxillerat

En aquest enllaç, hi trobareu la informació dels Criteris de Qualificació del Departament de Tecnologia. + info

En aquest enllaç trobareu la informació amb les instruccions per la recuperació de les assignatures de setembre. + info

Al mes de juny, cada Departament publicarà les tasques que han de realitzar durant l’estiu els alumnes que hagin suspès alguna assignatura al juny.

Cal recordar que la presentació d’aquestes tasques el dia de l’examen de setembre és molt important, ja que tenen un valor sobre la nota final, juntament amb la nota de l’examen i el rendiment que hagi tengut durant el curs.

Els alumnes que tenguin pendent d’aprovar la matèria d’un curs anterior haurà de seguir el pla de recuperació que li proposarà el professor de l’assignatura.

Aquest pla consisteix en la realització d’unes tasques que recullen els continguts del curs que està suspès i unes proves de validació per comprovar que l’alumne ha assolit aquests continguts.

Departament de Tecnologia