Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420Tecnologia
TECNOLOGIA

ProfessorMatèriaCursHora d'atenció a paresemail
Miriam GómezTecnologia2n ESO AB
4t ESO
Dilluns 11.20 - 12.10mgomez@iesbaltasarporcel.net
Àlex LiesegangTecnologia3r ESO Divendres 09.55 - 10.45aliesegang@iesbaltasarporcel.net
Toni PérezTecnologia2n ESO CD
TIC I 1r BAT
aperez@iesbaltasarporcel.net

 

TIC

ProfessorMatèriaCursHora d'atenció a paresemail
Toni PérezTIC I
1r BAT aperez@iesbaltasarporcel.net

 

ECONOMIA

PROFESSORMatèriaCursHora d'atenció a paresemail
MARTINEZ QUETGLAS, GERARDIAEE


ECO


ECE
FAG
3r ESO
4t ESO

4t ESO
1r BAT

2n BAT
2n BAT
Dimarts 09.55 -10.45gmartinez@iesbaltasarporcel.net

ESO

 

BATXILLERAT

Els alumnes que tenguin pendent d’aprovar la matèria d’un curs anterior haurà de seguir el pla de recuperació que li proposarà el professor de l’assignatura.

Aquest pla consisteix en la realització d’unes tasques que recullen els continguts del curs que està suspès i unes proves de validació per comprovar que l’alumne ha assolit aquests continguts.

Al mes de juny, cada Departament publicarà les tasques que han de realitzar durant l’estiu els alumnes que hagin suspès alguna assignatura al juny.

Cal recordar que la presentació d’aquestes tasques el dia de l’examen de setembre és molt important, ja que tenen un valor sobre la nota final, juntament amb la nota de l’examen i el rendiment que hagi tengut durant el curs.