Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

Desembre 2022. Cursos On-line de Formació Permanent del Professorat homologats per la Conselleria D’educac ió

Desembre 2022. Cursos On-line de Formació Permanent del Professorat homologats per la Conselleria D'educac ió

Benvolgut centre

Segons la resolució d´homologació definitiva de la comissió de dia 14 de juny de 2022 pel Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, presentades per les entitats col·laboradores, s’han aprovat els següents cursos on-line de la nostra entitat: https://cursosonlineabcal.blogspot.com/

Demanam difusió entre el professorat .

Salutacions

Share