Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

Formació ESO i FPB

Bon dia,

Us informam que està obert el termini per inscriure’s a les activitats formatives de promoció de la salut

La inscripció s’ha de fer al Portal del personal- Formació dels DOCENTS-Sol·licitud cursos-DG Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Us demanam que faceu arribar la informació d’aquestes convocatòries de formació a les persones coordinadores de la comissió de salut, als orientadors i les orientadores, als coordinadors i les coordinadores de convivència i de coeducació, als tutors i les tutores i als docents del vostre centre.

Salutacions,

Servei d’Innovació Educativa
Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Conselleria d’Educació i Formació Professional
C/ del Ter, 16, 2a pl.

07009 Palma
Tel. 971 17 77 81 / Fax 971 17 68 88
Web: http://tn.caib.es/SIE

Aquest missatge es dirigeix exclusivament a la persona destinatària. Pot incloure dades confidencials o de caràcter personal, la difusió de les quals és regulada pel Reglament general de protecció de dades i la Llei de serveis de la societat de la informació. Si no sou la persona destinatària (o la responsable de lliurar-l’hi), en cap cas no heu de copiar aquest missatge ni enviar-lo a terceres persones. Si l’heu rebut per error o l’heu aconseguit per altres mitjans, comunicau-ho immediatament per aquesta mateixa via i eliminau-lo de manera permanent.

Abans d’imprimir aquest missatge, pensau si realment és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.

Share