Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

Formació HOMOLOGADA – Juny 2022

Formació HOMOLOGADA - Juny 2022

Bon dia,

vos pregam faceu difusió a tot el vostre claustre de la següent informació.

Salutacions cordials.

Bon dia.

Cursos de formació homologada a distància – Juny 2022

Per a més informació i inscripció clica AQUÍ

MOLT IMPORTANT!!!

Article 4 de l’ Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

En el cas que una persona dugui a terme més d’una activitat a distància que coincideixin total o parcialment en el temps, només es podrà reconèixer l’activitat de major nombre d’hores.”

Segueix-nos i informa’t

Aquest missatge s’adreça exclusivament al seu destinatari i conté informació confidencial i subjecta a secret professional, la divulgació de la qual no està permesa per la llei. Si ha rebut aquest missatge per error, si us plau, informeu-nos immediatament per correu electrònic o per telèfon (+34) 971 901 600 i procediu a eliminar-lo, així com a qualsevol document que s’hi adjunti. Així mateix, l’informem que la distribució, còpia o ús d’aquest missatge, o qualsevol document que se li adjunti, sigui quina sigui la seva finalitat, queda prohibit per llei. De conformitat amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i caràcter personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i es deroga la Directiva 95/45/CE (RGPD), l’informem sobre el tractament de dades personals utilitzades per aquest enviament:

Responsable del Tractament: SINDICAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS INTERSINDICAL DE LES ILLES BALEARS.; finalitat: comunicacions derivades de la relació existent amb l’interessat; legitimació: per execució d’un contracte o per consentiment de l’interessat; Destinataris: no es cediran dades a tercers, excepte obligació legal; Drets: podrà accedir, rectificar i suprimir les dades, així com sol·licitar la limitació del tractament, enviant un correu electrònic a stei, adjuntant document que acrediti la seva identitat.

Share