Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

FP procés d’integració al cos A1 | Docents a l’exterior

FP procés d'integració al cos A1 | Docents a l'exterior

FP PROCÉS D’INTEGRACIÓ AL COS A1

· Personal funcionari de carrera del cos d’FP amb titulació universitària.

Termini

del 27 de gener a les 10 h fins al 24 de febrer a les 10 h.

Destinataris

Personal funcionari de carrera del cos a extingir de PTFP i del nou cos de professors especialistes de sectors singulars que tinguin titulació universitària.

Efectes

La integració tindrà efectes a 19 de gener de 2021 o en el moment de complir les condicions (ser funcionari de carrera i obtenir la titulació universitària) si és amb posterioritat a aquesta data.

· Persones que obtinguin la titulació universitària amb posterioritat a 24 de febrer de 2023

S’establirà un nou procediment que no tindrà efectes retroactius.

Termini
D’1 de setembre de 2023 a 19 de gener de 2026.

Destinataris

Personal funcionari de carrera del cos a extingir de PTFP i del nou cos de professors especialistes de sectors singulars que obtingui la titulació universitària a partir del 24 de febrer del 2023.

Efectes
D’ençà del dia de presentació de la sol·licitud.

ALTRES QÜESTIONS DE LA INTEGRACIÓ

• L’STEI Intersindical exigeix que els efectes retroactius siguin també per als funcionaris en pràctiques i funcionaris interins. El sindicat està estudiant la possibilitat d’obrir processos individuals per reclamar la retroactivitat econòmica.
• Mateixa feina, mateix sou: hem demanat el cobrament d’un complement per a les persones que no puguin acollir-se a la integració.
• Des de l’STEI seguim posant damunt la taula el cas de les persones que s’han quedat sense formar part de les llistes d’interins.

Cos únic
• Des de l’STEI insistim en la necessitat del cos únic: hi ha altres cossos que segueixen essent menystinguts (cos de mestres, mestres de taller…)

Tota la informació

DOCENTS A L’EXTERIOR

Preparació dels supòsits pràctics de les proves docents i assessories tècniques de l’exterior
Al final de març del 2023

• Xerrada en línia oberta i gratuïta
18 de febrer a les 9:30 h

Cal inscripció prèvia al seminari: Apunta-t’hi!

Tota la informació

Aquest missatge va dirigit de manera exclusiva al seu destinatari i conté informació confidencial i subjecta al secret professional, la divulgació de la qual no és permesa per la llei. En cas d’haver rebut aquest missatge per error, us preguem que ens ho comuniqueu a través de correu electrònic remès a la nostra atenció i que procediu a la seva eliminació, així com a la de qualsevol document adjunt al mateix Abans d’imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és necessari. Una tona de paper implica la tala de 15 arbres i l’ús de 2 tones d’aigua. Tenir cura del medi ambient dins les nostres possibilitats és la nostra responsabilitat. El medi ambient és a les nostres mans.
Share