Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

Gener 2022. Cursos on-line de Formació Permanent del Professorat homologats per la Conselleria d’Educació (1)

Benvolgut centre

Segons Resolució Definitiva de la Comissió d’Homologació de dia 8 de juliol de 2021, d’homologació dels programes de Formació Permanent del Professorat, presentades per les entitats col·laboradores, s’han aprovat els següents cursos on-line de la nostra entitat: https://cursosonlineabcal.blogspot.com/

Demanam difusió entre el professorat

Salutacions

Share