Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

Gener 2023. Cursos On-line de Formació Permanent del Professorat homologats per la Conselleria d’Educació

Gener 2023. Cursos On-line de Formació Permanent del Professorat homologats per la Conselleria d'Educació

Benvolgut centre

Segons la Proposta de Resolució definitiva / Resolució de la Comissió de Formació del Professorat de dia 14 de juny de 2022 en primera sessió i 14 de juny de 2022 en segona sessió, d´homologació dels programes de formació presentades per les entitats col·laboradores, s’han aprovat els següents cursos on-line de la nostra entitat: https://cursosonlineabcal.blogspot.com/

Demanam difusió entre el professorat .

Salutacions

Share