Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

INFORMACIÓN CONVOCATORIAS PRUEBAS PCC FORMACIÓN AUTOAPRENDIZAJE.

Convocatòria de proves de certificació de coneixements (PCC) de les activitats incloses en el Programa d’Autoaprenentatge de l’EBAP


1. QUÈ ÉS L’AUTOAPRENENTATGE?
L’autoaprenentatge permet utilitzar les habilitats i les capacitats per trobar els recursos i les eines necessàries per aprendre de manera autònoma. És a dir, cada persona es fa responsable d’organitzar el seu temps i planificar el propi itinerari formatiu segons la seves necessitats.

2. PROGRAMA D’AUTOAPRENENTATGE DE L’EBAP
2.1. L’EBAP va crear el Programa d’Autoaprenentatge, que té com a objectiu principal compartir coneixement perquè les persones interessades puguin accedir-hi lliurement i utilitzar-lo com un recurs per cobrir necessitats diverses. En aquest sentit, s’ha posat en funcionament l’EBAP en Obert, en el qual s’inclou material didàctic adaptat a partir d’activitats formatives de la modalitat en línia i semipresencial, i també activitats creades directament per a l’autoaprenentatge.

El material didàctic permet:

• Consultar nous continguts.
• Refrescar i aprofundir coneixements.
• Resoldre dubtes en relació amb les matèries de què tracten les activitats.
• Aprendre autònomament.

2.2. Per poder planificar el propi aprenentatge, cada activitat formativa inclou una guia d’estudi en què es poden consultar la durada, els objectius i els continguts de les activitats.

3. PROVES DE CERTIFICACIÓ DE CONEIXEMENTS (PCC)
3.1. L’EBAP convoca proves de certificació de coneixements (PCC) de les activitats següents, incloses en el Programa d’Autoaprenentatge:

Full de càlcul LibreOffice Calc (nivell inicial) (16 hores)
Igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere (30 hores)
Processador de textos LibreOffice Writer (nivell inicial) (16 hores)
La Llei balear d’igualtat (10 hores)
La puntuació, ens sona? (16 hores)
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Aspectes claus per a la seva aplicació (12 hores)
Procediment d’elaboració de les disposicions administratives de caràcter general (15 hores)
Les lleis de règim jurídic del sector públic i del procediment administratiu comú (15 hores)
El llenguatge igualitari en els texts i els documents de l’Administració (25 hores)
Inicia’t en l’Administració electrònica (25 hores)
HTML Bàsic (10 hores)
L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (Una anàlisi transversal en un món desigual) (10 hores)
Cooperació al desenvolupament (Una anàlisi transversal en un món desigual) (10 hores)
Igualtat, gènere i drets humans (Una anàlisi transversal en un món desigual) (10 hores)
Habilitats per al teletreball (10 hores)
…..

Más información en http://www.caib.es/sites/formacioebap/ca/convocatoria_pcc/

AIorK4x-ZfastJj7u4S100hbUos1q0oqNjcz7LUuiOv-nQSoe10OCwAdRs_Xp1RVH8f6y1OM_V0UQAQ

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSIF). Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSIF) para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a FERNANDO EL SANTO, 17 1º 28010 MADRID (MADRID). Email: proteccion.datos o enviando un mensaje al correo electrónico a proteccion.datos. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en proteccion.datos

PUBLICIDAD: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), si usted no desea recibir más información sobre nuestros productos y/o servicios, puede darse de baja enviando un correo electrónico a proteccion.datos, indicando en el Asunto "BAJA" o "NO ENVIAR".

Share