Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

Integració dels PTFP al cos A1

Integració dels PTFP al cos A1

INTEGRACIÓ DELS PTFP AL GRUP A1

L’STEI registra un escrit dia 6 d’octubre on es demana una mesa sectorial urgent per tractar l’aplicació del RD 800/2020

Després de la publicació en el BOE del Reial decret 800/2022, pel qual es regula la integració dels docents del cos, a extingir, de professorat tècnic d’FP en el cos de secundària, l’STEI Intersindical ha registrat una sol·licitud en què reclama que la Conselleria d’Educació engegui aquest procés.

En aquest sentit el sindicat ha demanat la convocatòria urgent d’una Mesa sectorial per a negociar les condicions i el calendari per fer efectiva aquesta integració dels docents tècnics d’FP de les Illes Balears funcionaris de carrera amb una titulació universitària. També ha demanat com es resoldrà aquesta situació per als docents interins d’aquest cos.

• El procediment només està previst per al personal funcionari de carrera. Cal saber com es resoldrà per al personal funcionari interí, i així s’exigirà.

• Tindrà efectes retroactius a 19 de gener de 2021.

• S’haurà de presentar la titulació universitària (diplomatura, enginyeria tècnica, llicenciatura, grau…) en el termini de vint dies que dicti la Conselleria.

• Finalitzada la convocatòria, l’administració educativa mantindrà un procediment obert fins al 19 de gener de 2026, ja sense efectes retroactius.

Tota la informació

Aquest missatge va dirigit de manera exclusiva al seu destinatari i conté informació confidencial i subjecta al secret professional, la divulgació de la qual no és permesa per la llei. En cas d’haver rebut aquest missatge per error, us preguem que ens ho comuniqueu a través de correu electrònic remès a la nostra atenció i que procediu a la seva eliminació, així com a la de qualsevol document adjunt al mateix Abans d’imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és necessari. Una tona de paper implica la tala de 15 arbres i l’ús de 2 tones d’aigua. Tenir cura del medi ambient dins les nostres possibilitats és la nostra responsabilitat. El medi ambient és a les nostres mans.
Share