Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

Juny 2022. Cursos On-line de Formació Permanent del Professorat homologats per la Conselleria d’ Educació

Juny 2022. Cursos On-line de Formació Permanent del Professorat homologats per la Conselleria d' Educació

Benvolgut centre

Segons Resolució de dia 8 de juliol de 2021, d’homologació dels programes de Formació Permanent del Professorat, presentades per les entitats col·laboradores, s’han aprovat els següents cursos on-line de la nostra entitat: https://cursosonlineabcal.blogspot.com/

Demanam difusió entre el professorat .

Salutacions

Share