Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

Lletres d’oposicions d’estabilització | Mesa Oposicions ordinàries

Lletres d'oposicions d'estabilització | Mesa Oposicions ordinàries

TRIBUNALS I ORDRE DE PARTICIPACIÓ DE LES OPOSICIONS D’ESTABILITZACIÓ

S’acaba de fer el sorteig de lletra per als membres del tribunal i per a l’ordre de participació.

Tribunals. Sorteig lletra

A partir de _Carrió Garau, Bartomeu_

Ordre de participació

Lletra _P_

Tota la informació

OPOSICIONS ORDINÀRIES 2023

Mesa sectorial de 1 de febrer

Oposicions d’àmbit autonòmic, no per illes

Tot i l’oposició de totes les forces sindicals, la Conselleria ha deixat clar que tots els processos per al 2023 seran d’àmbit autonòmic i no per illes, ja que segons han informat, és el Ministeri qui imposa que tots els processos d’ingrés d’un mateix curs han de tenir el mateix àmbit. Aquest fet perjudica greument la conciliació de la vida laboral i familiar.

A partir del proper curs, les oposicions tornaran a ser per illes.

Les taxes més cares de les Illes Balears i de l’Estat

Les taxes de les oposicions docents de les Illes Balears no només són les més altes de l’Estat, sinó que a més tripliquen les taxes de sanitat o funció pública, sense cap motiu objectiu.

La Conselleria s’ha compromès a estudiar com modificar la llei que regeix les taxes amb vista a properes convocatòries.

S’ha demanat que les persones que ja estan inscrites a algun procés d’estabilització no hagin de pagar també les taxes de les oposicions ordinàries en cas que hi vulguin participar.

Sol·licituds

pendent de publicació al BOIB

Del 8 al 28 de febrer

Inici de les proves

pendent de publicació al BOIB

Data a determinar.

L’acte de presentació i inici de les proves de les oposicions ordinàries no coincidirà amb les oposicions d’estabilització. A més, s’estudiarà que, en el cas de coincidir dues proves diferents, es pugui considerar força major i es pugui fer la prova en un altre moment.

Tribunals

· Hem reclamat que els tribunals siguin per illes. El fet insular no ha de suposar cap greuge per als opositors ni tribunals de cap illa. A més, s’han de fomentar mesures de conciliació familiar en tots els casos.

· Les famílies monoparentals i altres situacions es podran tenir en compte de manera individual, tot i que no surtin a la resolució de les causes d’exclusió. S’ha demanat, entre altres, que haver format part dels tribunals d’almenys les dues darreres oposicions sigui causa d’exclusió.

Reclamacions

L’STEI ha demanat que es puguin fer reclamacions a cadascuna de les proves i no al final de la fase d’oposició.

A més, s’han compromès que tothom que a la reclamació per escrit ho demani, podrà tenir una entrevista presencial amb el tribunal corresponent.

Barem

· Conselleria ha explicat que la majoria dels canvis del barem (per exemple, ja no es valora l’experiència a 0-3 en cap cas) venen donats per la unificació amb la resta de processos d’enguany.

· L’experiència de les antigues especialitats d’FP ja seran valorades com a experiència a secundària.

Altres qüestions

· Cal que els criteris específics es publiquin amb més antelació.

· Tots els tribunals han d’admetre el guió de la segona prova (programació) aportats des de casa per cada aspirant, ja que hi varen haver problemes per part d’alguns tribunals a les oposicions passades.

· S’ha de garantir que la durada de les proves sigui la mateixa per a tot els tribunals.

Tota la informació

Aquest missatge va dirigit de manera exclusiva al seu destinatari i conté informació confidencial i subjecta al secret professional, la divulgació de la qual no és permesa per la llei. En cas d’haver rebut aquest missatge per error, us preguem que ens ho comuniqueu a través de correu electrònic remès a la nostra atenció i que procediu a la seva eliminació, així com a la de qualsevol document adjunt al mateix Abans d’imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és necessari. Una tona de paper implica la tala de 15 arbres i l’ús de 2 tones d’aigua. Tenir cura del medi ambient dins les nostres possibilitats és la nostra responsabilitat. El medi ambient és a les nostres mans.
Share