Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420




Matrícula d’alumnes



Llibres de text pel curs 2020-21

Vols continuar estudiar a L’IES Baltasar Porcel?

Procés dE MATRÍCULA d’alumnes que ja estudien en el centre 

(curs 2020-21)


procés de matrícula