Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

Modificació nòmines | Concurs de mèrits

Modificació nòmines | Concurs de mèrits

LA CONSELLERIA NO RETORNA LES RETALLADES DEL 2020 I 2021 NI RECUPERA LA CONGELACIÓ D’AQUESTS ANYS

L’STEI vota en contra de la política retributiva d’aquest govern amb els seus treballadors.

A la Mesa de l’Empleat Públic l’Administració ha informat de quines seran les modificacions a la nòmina fins al 2024.

Malauradament, ja és clar que els doblers perduts el 2020, 21 i 22 no ens els tornaran.

Novembre 2022

· Les nòmines del 2022 tindran un augment de l’1,5% amb caràcter retroactiu a 1 de gener en tots els conceptes.

· Si tot va bé, es farà efectiu el mes de novembre.

2023

· Hi haurà un augment del 2,5% (amb possible 1% addicional segons evolució del PIB i de l’IPC).

· No es retornen les quantitats de la minoració perdudes el 2020, 21 i 22.

2024

· Pujada del 2% (amb possible 0,5% addicional segons evolució de l’IPC).

Què és perd realment?

La pujada no és real.

El 2020 i 21 es varen congelar o reduir la major part dels conceptes de la nòmina, cosa que només va passar al personal CAIB. En canvi, la resta de l’Estat, ajuntaments i consells insulars varen veure apujades les nòmines en el 100%.

Les pujades del 2022 i 23 es fan sobre les quanties d’aquests complements que es varen congelar i no es varen augmentar. Per això, les retallades del 2020 i 21 sempre estaran damunt la nostra nòmina perquè els acords de la Mesa de l’Empleat Públic, que l’STEI Intersindical no ha signat, no n’inclouen la recuperació.

Pèrdua de poder adquisitiu

· Mentre aplicaran una pujada d’entre el 8% i el 9,5% d’ara fins al 2024, cal dir que sols l’lPC del 2022 ja és al voltant del 8,9%. Ens venen una pujada del 8% a dos anys vista i sols l’lPC d’enguany ja supera aquesta quantia.

· Només en el període 2018-2021, i sense tenir en compte el criteri acumulatiu, l’IPC va pujar un 7,8%, i la pujada retributiva no va arribar ni al 4%.

· Des de la recessió del 2008, tenint en compte la baixada del 5 % del 2010 en temps de Zapatero, hem perdut més d’un 15% de poder adquisitiu, amb 5 anys de congelació de les retribucions (2011-2015).

Tota la informació

CONCURS DE MÈRITS

www.stei.cat/publica/concursdemerits

Reunions informatives

En breu rebreu un connecta per apuntar-vos-hi.

· Dimecres 9 de novembre, a les 11:00 i a les 17:00 h

A les reunions vos explicarem amb tot detall tot el referent a la convocatòria.

No hi ha negociació

Dia 3 de novembre es va fer la mesa sectorial per tractar l’esborrany de convocatòria del concurs de mèrits d’estabilització. Estam a l’espera de la publicació al BOIB.

L’esborrany queda tal com està. Segons Conselleria, tot ve establert pel RD estatal i per l’acord que han arribat entre les 14 comunitats que fan el procés alhora. Per tant, un cop més, no hi ha hagut negociació.

La mesa per a les oposicions d’estabilització serà d’aquí a dues setmanes. Probablement, la convocatòria d’oposicions d’estabilització serà també districte únic, no per illes. Estam a l’espera de rebre l’esborrany.

Places

2583 places (concurs de mèrits)

Requisits

Els requisits s’hauran de presentar en el tràmit de sol·licituds de participació encara que ja estiguin introduïts al portal del personal. Per tant, ja s’ha de tenir preparada la documentació per poder-la escanar.

· Titulació universitària o equivalent

· Màster de formació (per a secundària, EOI i FP)

· Capacitació de català (C1 + FOLC) o equivalent

Sol·licituds

· Termini del 21 de novembre al 21 de desembre

· Procediments d’ingrés: Torn lliure o torn de reserva per a persones amb discapacitat.

· S’ha de presentar una sol·licitud per especialitat.

· Cada sol·licitud té una taxa de 83,72€ (amb les exempcions habituals)

· A cada sol·licitud s’han d’ordenar els territoris on es vol optar.

· La participació no és per illes. Et poden adjudicar places a qualsevol illa.

Barem de mèrits i desempats

· Només es valoren els mèrits assolits fins dia 21 de desembre de 2022

· Hi ha una addició pel que fa al reconeixement de C1 i C2 de llengües estrangeres. Ho tens explicat a l’enllaç de més avall.

· Es valorarà el C2 de català (només el d’EOI) a l’apartat 2.4.2 del barem.

· Els desempats es faran mitjançant:

– Major puntuació a cada apartat

– Major puntuació a cada subapartat

– Experiència (sense límit) a l’especialitat a la qual s’opta.

Renúncies

· En el cas d’obtenir plaça a més d’una especialitat, s’hi podrà renunciar en el termini de 5 dies a l’especialitat que no vulguis optar. Si no es fa, s’entendrà que s’opta per l’especialitat amb més puntuació o experiència.

· Es pot renunciar a la plaça adjudicada l’estiu en qualsevol moment.

· Les places que siguin motiu de renúncia des de la publicació de les llistes provisionals s’adjudicaran a les persones que no havien obtingut plaça per ordre del concurs.

Superació del concurs i nomenament

· És previst que el procediment acabi al mes de maig. Si és així l’estiu es triarà plaça provisional per al curs 2023-24 a totes les illes a l’adjudicació de places de funcionaris en expectativa de destinació. Si no es pot resoldre fins al curs següent, la tria de places seria l’estiu del 2024.

· L’octubre o novembre del 2023 (o del 2024) s’haurà de participar del concurs de trasllats per triar plaça definitiva a totes les illes.

· L’efecte del nomenament com a funcionari de carrera en expectativa de destinació, si el concurs es resol en el termes previstos, serà a data de 1 de setembre de 2023.

Places per especialitats

Tens les places per especialitats

Dubtes freqüents

Estam elaborant un apartat de FAQS al web i en breu el tindreu disponible.

Tota la informació

Aquest missatge va dirigit de manera exclusiva al seu destinatari i conté informació confidencial i subjecta al secret professional, la divulgació de la qual no és permesa per la llei. En cas d’haver rebut aquest missatge per error, us preguem que ens ho comuniqueu a través de correu electrònic remès a la nostra atenció i que procediu a la seva eliminació, així com a la de qualsevol document adjunt al mateix Abans d’imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és necessari. Una tona de paper implica la tala de 15 arbres i l’ús de 2 tones d’aigua. Tenir cura del medi ambient dins les nostres possibilitats és la nostra responsabilitat. El medi ambient és a les nostres mans.
Share