Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

Nou web: EducaRecursos

Bon dia,

Des del Servei d’Innovació Educativa estrenam un nou lloc web que substitueix al d’Escola de Lectura i que us presentam a través de la carta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, adjunta, on descriu les novetats que oferim tant de noves capses sàvies com de nous materials en préstec i de franc per a centres educatius.

Us convidam a visitar https://educarecursos.caib.es/ i sol·licitar allò que us interessi i que us pugui ser útil al vostre centre.

Us demanam que faceu extensiva aquesta invitació a tot el claustre i que els faceu arribar la carta de la directora general, Amanda Fernández.

Cordialment,

Lluïsa Viver Garrido
Servei d’Innovació Educativa
Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Conselleria d’Educació i Formació Professional
C/ Ter, 16, 2a planta – 07009 Palma
Tel. 971 17 77 81 Extensió 62305 / Fax 971 17 68 88
Web: http://tn.caib.es/SIE

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0yslaUS2PQq92d_rrfOhN4dQAcwhFEhk_CTCvttq9dmYm_p/u/0?ui=2&ik=ee22542710&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1717762987065969390&th=17d6b855ec618aee&view=att&disp=safe

Aquest missatge es dirigeix exclusivament a la persona destinatària. Pot incloure dades confidencials o de caràcter personal, la difusió de les quals és regulada pel Reglament general de protecció de dades i la Llei de serveis de la societat de la informació. Si no sou la persona destinatària (o la responsable de lliurar-l’hi), en cap cas no heu de copiar aquest missatge ni enviar-lo a terceres persones. Si l’heu rebut per error o l’heu aconseguit per altres mitjans, comunicau-ho immediatament per aquesta mateixa via i eliminau-lo de manera permanent.

Abans d’imprimir aquest missatge, pensau si realment és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.

Share