Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

Oposicions | Procés d’estabilització | Informe jurídic | Oposicions d’inspecció

Oposicions | Procés d'estabilització | Informe jurídic | Oposicions d'inspecció

OPOSICIONS ORDINÀRIES

S’ha publicat la resolució de les oposicions.

Presentació de sol·licituds

Del 8 al 28 de febrer, ambdós inclosos

Inici de les proves

A partir del 3 de juny de 2023

La Conselleria dictarà una resolució per establir el dia de la data de l’acte de presentació. Com a mínim s’ha de fer amb catorze dies d’anterioritat.

A la Mesa sectorial, la directora general de Personal Docent va informar que l’acte de presentació de les oposicions ordinàries no coincidirà amb el de les oposicions del procés d’estabilització.

OPOSICIONS EXTRAORDINÀRIES. PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Inici de les proves

A partir del 3 de juny de 2023

La Conselleria dictarà una resolució per establir el dia de la data de l’acte de presentació. Com a mínim s’ha de fer amb catorze dies d’anterioritat.

Tota la informació

PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ. INFORME JURÍDIC

Dia 31 de gener us vàrem informar que l’STEI havia mantingut una reunió amb el conseller per trobar una solució per als supòsits per tenir dret a cobrar la indemnització si no s’obté plaça dins el procés d’estabilització.

Ahir, dia 6 de febrer, Conselleria publicà una nota informativa en què explicava que l’Advocacia de la comunitat autònoma ha elaborat un informe a petició de la Conselleria d’Educació i FP sobre els dubtes interpretatius.

L’informe jurídic conclou que només és exigible la participació en els dos procediments extraordinaris (concurs de mèrits i concurs d’oposició) en cas que en ambdós processos es convoquin places de l’especialitat docent de l’aspirant.

En la nota informativa s’explica que es retornaran les taxes d’aquells docents que s’hagin presentat a un procediment en el qual no hi ha places de la seva especialitat.

Només s’ha publicat aquesta nota informativa. No s’ha publicat cap termini ni procediment per fer-ho. En tenir més notícies us n’informarem.

OPOSICIONS COS D’INSPECCIÓ

· Publicació de les llistes definitives d’admesos i exclosos.

· Les taxes del dret de participació es retornaran als aspirants exclosos en la llista definitiva.

Tràmit habilitat a l’efecte d’ençà de dia 8 a dia 27 de febrer, ambdós inclosos.

Tota la informació

Aquest missatge va dirigit de manera exclusiva al seu destinatari i conté informació confidencial i subjecta al secret professional, la divulgació de la qual no és permesa per la llei. En cas d’haver rebut aquest missatge per error, us preguem que ens ho comuniqueu a través de correu electrònic remès a la nostra atenció i que procediu a la seva eliminació, així com a la de qualsevol document adjunt al mateix Abans d’imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és necessari. Una tona de paper implica la tala de 15 arbres i l’ús de 2 tones d’aigua. Tenir cura del medi ambient dins les nostres possibilitats és la nostra responsabilitat. El medi ambient és a les nostres mans.
Share