Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420
Recuperació de matèries pendentsEls alumnes amb matèries pendents de cursos anteriors han de seguir el següent programa per tal de recuperar-les.

Cal recordar la importància de recuperar aquestes matèries ja que, en cas contrari, computaran a l’hora de la promoció de curs o de la titulació.


Hem posat en marxa el Pla de recuperació de matèries pendents per tal que els alumnes d’ESO que tenen alguna matèria suspesa d’un curs anterior puguin aprovar-la al llarg d’aquest curs.

Hi ha dos professors que s’encarregaran de proporcionar als alumnes les tasques que han de fer i de recordar-los les dates de lliurament de les tasques i dels exàmens de validació.

 • Professora responsable dels alumnes que duen matèries pendents de 1r d’ESO: Silvia Sánchez.
 • Professor responsable dels alumnes que duen matèries pendents de 2n i 3r d’ESO: Toni Llinàs.
 

Calendari de lliurament de tasques i de les proves de validació:

 • 1r lliurament de tasques: 30 oct. – 3 nov.
 • 1a prova de validació: 13 – 17 nov.
 • 2n lliurament de tasques: 15 – 19 gen.
 • 2a prova de validació: 29 gen. – 2 feb.
 • 3r lliurament de tasques: 5 – 9 març
 • 3a prova de validació: 19 – 23 març
 • 4t lliurament de tasques: 16 – 20 abr.
 • 4a prova de validació: 2 – 4 maig
 • 5è lliurament de tasques: 21 – 25 maig
 • 5a prova de validació: 4 – 8 juny

Els alumnes de 2n de batxillerat que duen pendent una o dues matèries de 1r de batxillerat hauran d’aprovar un examen dels continguts corresponents.

Per facilitar-ne la recuperació es realitzaran dos parcials amb matèria eliminatòria (novembre i febrer) i un global (abril) per aquells alumnes que no hagin recuperat mitjançant els parcials.

Els alumnes amb matèries pendents s’han de posar en contacte amb el professor de la corresponent assignatura de 2n de batxillerat per informar-se dels continguts de cada parcial. En el cas que l’assignatura no tengui continuïtat a 2n de batxillerat, s’han de posar en contacte amb el cap de departament corresponent.

També cal destacar que en el cas de matèries que tenguin continuïtat entre 1r i 2n de batxillerat no es pot aprovar la matèria de 2n si no s’aprova abans la de 1r. Per aquest motiu al bulletí de notes apareixerà com a P1 (pendent de 1r) i computarà com a suspesa.

Calendari de recuperació de pendents del curs 2017/2018

1r parcial

Dimarts 7 de novembre: Grec I, Llatí I, Matemàtiques I i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I

Dijous 9 de novembre: Anglès I, Dibuix Tècnic I, Economia i Història del Món Contemporani

2n parcial

Dimarts 6 de febrer: Grec I, Llatí I, Matemàtiques I i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I

Dijous 8 de febrer: Anglès I, Dibuix Tècnic I, Economia i Història del Món Contemporani

Global

Dimarts 10 d’abril: Grec I, Llatí I, Matemàtiques I i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I

Dijous 12 d’abril: Anglès I, Dibuix Tècnic I, Economia i Història del Món Contemporani