Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

SIAU demanda judicialment la Conselleria, el negoci dels processos d’estabilització i l’entrada de SIAU a la JPDnU de Mallorca

SIAU demanda judicialment la Conselleria, el negoci dels processos d'estabilització i l'entrada de SIAU a  la JPDnU de Mallorca

SIAU demanda judicialment a la Conselleria d’Educació per vulneració del dret fonamental a la llibertat sindical

La directora general de Personal Docent, na Rafaela Sánchez, ha decidit segrestar la voluntat democràtica sorgida de les urnes a les passades eleccions sindicals de dia 1 de desembre de 2022 i congelar l’ús lliure del crèdit horari de SIAU fins al dia 1 de setembre de 2023. Tot això passa el mateix temps que pretén mantenir, a la resta de sindicats i fins a final del curs escolar, les xifres d’alliberats procedents de la passada legislatura. A alguns d’aquests sindicats els hi vol mantenir més del triple d’alliberats dels que els hi pertoquen (segons càlculs de la mateixa administració). Un modus operandianticonstitucional i, conseqüentment, il·legal del qual no coneixem cap altre cas en tot l’Estat. Per tot això i més, hem interposat una demanda judicial contra la Conselleria.

A les passades eleccions sindicals, SIAU va quedar tercera força més votada de les Illes Balears d’entre un total de set sindicats que es presentaven al procés electoral, podent entrar a totes les Juntes de Personal Docent no Universitari. Aquests resultats electorals tan bons, per un sindicat que encara no té ni un any de vida, impliquen un augment molt significatiu de les tasques i responsabilitats a desenvolupar. Les hores sindicals, a les que es té dret per haver tret representativitat a totes les illes, permeten que un docent pugui faltar al seu lloc de treball durant unes hores, uns dies, un terç de jornada, mitja jornada o jornada completa, i dur a terme tasques de tipus sindical: anar a reunions, centres educatius, Conselleria, jutjats, actes institucionals… Es pot usar crèdit horari i no estar alliberat, o directament passar a estar alliberat. Sigui quin sigui el format que empri un sindicat, és una decisió interna de cada organització i a l’administració no li queda altra que respectar-la i acatar-la.

Abans de continuar, us informam que aquest mes de gener SIAU ha obtingut resposta oficial a la petició del nombre d’alliberats que tenen els sindicats del sector docent públic. Després del resultat de les eleccions sindicals sobren les paraules davant les xifres que tot seguit compartim amb els lectors:

Doncs bé, és un escàndol pretendre regalar quasi un any més del passat mandat electoral a sindicats afins al PSIB-PSOE i que han perdut representativitat a costa d’intentar robar-nos prop d’un any del nostre mandat. Deduïm que ho fan per no haver-los de retallar els alliberats que ara tenen de més, mantenir-los contents durant tot el que queda de curs escolar i ofegar al màxim la nostra activitat sindical. Consideram un fet insòlit que això pugui estar passant dins d’un estat «democràtic». S’ha de tenir molt poca vergonya i molt poc respecte per atrevir-se a insultar d’aquesta manera als 723 docents que ens varen votar, així com a l’electorat i a la ciutadania en conjunt. Un alt càrrec polític, per més que li pesi, no té dret a decidir sobre l’ús de crèdit horari que fan els representants del professorat o un sindicat. Des de SIAU podem arribar a entendre la impotència que això li ha generat a na Rafaela Sánchez, però no podem acceptar que se salti la llei «a la torera». Fent-ho, està vulnerant el dret fonamental a la llibertat sindical, amb totes les implicacions que se’n deriven. Igualment, és ridícul que una directora general ens enviï una resolució afirmant que els crèdits horaris i els alliberats han de coincidir amb el curs escolar, citant un Acord del Consell de Govern de 2006 que va quedar suspès per un altre Acord del Consell de Govern de 2011. Quan sembla que aquesta administració ja no es pot superar més, arriba un alt càrrec disposat a saltar-se una nova línia vermella. No entenen que els càrrecs polítics que ocupen un lloc de responsabilitat dins l’administració pública s’han d’atendre a la llei, no estan per sobre d’aquesta. Rafaela Sánchez no té un càrrec de responsabilitat dins SIAU, el té dins la Conselleria d’Educació. Per tant, no té cap dret legal a decidir quan i com usam el crèdit horari que ens pertoca per mandat electoral, ni tampoc pot mantenir fins dia 31 d’agost alliberats de sindicats que ni tan sols són presents a la corresponent «Junta de Personal», entre altres barbaritats molt greus que més endavant explicarem en detall.

SIAU no es doblegarà davant els capricis de ningú. Ens mantindrem ferms i arribarem fins al final d’aquest assumpte. Als jutjats hi continuarem acudint cada vegada que calgui per plantar cara al caciquisme que s’ha instaurat dins la Conselleria d’Educació. Ens demanam què hagués ocorregut si els fets que denunciam en aquests moments haguessin passat amb una Conselleria en mans d’un altre color polític, creim fermament que hi ha motius més que suficients per reflexionar-hi.

Acabam dient-vos que hem sol·licitat als jutjats una mesura cautelar per evitar que la directora general de Personal Docent pugui congelar el nostre crèdit horari fins al curs 2023-2024. En haver-se iniciat un procediment judicial per un tema tan greu, hem considerat imprescindible fer aquest primer comunicat d’urgència. Tanmateix, a mesura que transcorrin els dies anirem desgranant públicament tota la resta d’informació.

·Enllaços a mitjans de comunicació que s’han fet ressò de la notícia:

– Diari de Balears: SIAU demanda judicialment la Conselleria d’Educació per vulneració del dret fonamental a la llibertat sindical

– Diario de Mallorca: El sindicato SIAU demanda a la conselleria de Educación por el reparto de liberados sindicales

Per aquesta Conselleria «el paper tot ho aguanta»

Poc abans que acabi el termini per inscriure’s al concurs-oposició no eliminatori, l’administració ha començat, amb l’ajuda dels seus sindicats afins, a pressionar als docents perquè paguin taxes d’inscripció. I és que hem de tenir present que la recaptació de doblers feta fins al dia d’avui per la Conselleria d’Educació és, amb molta diferència, la més baixa dels dos processos d’estabilització que hauran tengut lloc. Però, quant a indemnitzacions, què diu l’article 2.6 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública? Diu el següent:

«Correspondrà una compensació econòmica, equivalent a vint dies de retribucions fixes per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de dotze mensualitats, per al personal funcionari interí o el personal laboral temporal que, estant en actiu com a tal, veiés finalitzada la seva relació amb l’Administració per la no superació del procés selectiu d’estabilització.

En el cas del personal laboral temporal, aquesta compensació consistirà en la diferència entre el màxim de vint dies del seu salari fix per any de servei, amb un màxim de dotze mensualitats, i la indemnització que li correspongués percebre per l’extinció del seu contracte, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any. En cas que la citada indemnització fos reconeguda en via judicial, es procedirà a la compensació de quantitats.

La no participació del candidat o candidata en el procés selectiu d’estabilització no donarà dret a compensació econòmica en cap cas.»

La Conselleria ha deixat clar que no s’indemnitzarà a ningú que no hagi pagat les taxes en els dos processos i, conseqüentment, s’hagi presentat a la prova del concurs-oposició no eliminatori. A hores d’ara, no ens sorprèn gens el que fa el mateix partit que governa aquesta Conselleria i el Ministerio. Com tampoc no ens sorprèn res del que a continuació us recordam:

1. Que som els que pagam la taxa d’inscripció més alta de tot l’Estat.

2. Que Catalunya ha possibilitat estalviar-se la taxa d’inscripció si s’està pendent del concurs de mèrits.

3. Que altres administracions, Consells Insulars i Ajuntaments per exemple, han fet pagar 27,57 € en comptes de 83,73 € per apuntar-se a processos d’estabilització per consolidar plaça com a docent de la mateixa categoria professional.

4. Que pocs dies abans d’acabar-se el termini d’inscripció s’ha pres la decisió de pressionar als docents de les illes perquè desembutxaquin encara més doblers i continuïn inflant el negoci que s’han muntat.

5. Etcètera.

SIAU no se sumarà a les pressions als docents perquè gastin més doblers a correcuita i abonin taxes del que sigui, encara que no hi hagi cap plaça de la seva funció i no es vegin capacitats per impartir una altra matèria diferent, sota l’amenaça que si no continuen desembutxacant més doblers i se’n van al carrer aleshores no tendran dret a una indemnització. És un absurd tot el que està passant, per això no direm als docents que han de fer. A partir de tota la informació que ara tenen, decidiran que fan. I si en un futur es denega la indemnització a algú, sigui quina sigui l’excusa, el nostre consell serà demandar judicialment. La Conselleria ha demostrat, en nombroses ocasions, fer el que vol mentre la justícia no li atura els peus. Estan massa mal avesats i estan convençuts que «el paper tot ho aguanta».

SIAU s’estrena a la Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca

Avui dimecres ha tingut lloc el primer Plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca i SIAU hi ha entrat com a tercera força representativa, tant en nombre de vots (603) com de representants (5). El primer que s’ha fet ha estat anomenar en veu alta als membres electes sorgits de les passades eleccions i tot seguit s’han portat a terme dues votacions a mà alçada per a decidir qui ocuparà la Presidència i la Secretaria de la nova Junta de Personal durant aquesta legislatura. El resultat de les dues votacions ha atorgat a l’STEI aquests dos càrrecs. SIAU hem estat l’únic sindicat que hi ha votat en contra. UGT no ha pogut votar perquè cap dels seus representants ha assistit a l’acte de constitució.

Passam a desglossar que ha votat cada sindicat:

– 1a VOTACIÓ (A LA PRESIDÈNCIA DE L’STEI):

· A favor: STEI, ANPE, UOB, ALTERNATIVA i CCOO

· Abstenció: un vot procedent de CCOO

· En contra: SIAU

– 2a VOTACIÓ (A LA SECRETARIA DE L’STEI):

· A favor: STEI, ANPE, ALTERNATIVA i CCOO

· Abstenció: quatre vots procedents de UOB i un vot procedent de CCOO

· En contra: SIAU

El següent punt a tractar era la designació dels membres que formaran part de la Comissió Permanent de la JPDnU de Mallorca. S’ha establert que durant els dies vinents es contactarà amb les organitzacions sindicals i aquestes determinaran qui n’ha de formar part.

D’altra banda, SIAU demà assistirà a la constitució de la Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca, i dia 31 de gener a la d’Eivissa i Formentera. Llavors, ja hauran quedat constituïdes oficialment les tres Juntes de Personal existents. Hem de destacar que en aquestes tres rau la representativitat, en conjunt, del funcionariat de l’ensenyament públic no universitari. Els seus membres electes són els representants legals dels treballadors. Són drets i deures dels membres de la Junta de Personal tenir accés a tota la documentació, rebre la informació i el material necessaris per a la seva participació en les Comissions de Treball, la Comissió Permanent i el Plenari, i presentar a la Junta de Personal les propostes, informes i iniciatives que hom estimi oportú. A més, aquests poden accedir i circular lliurement per dependències de la seva unitat electoral, distribuir publicacions entorn de qüestions professionals i sindicals, ús de crèdit horari, entre altres.

El temps dirà si a través d’aquestes és possible lluitar pels drets dels treballadors o si continuen enquistades en els mals vicis de sempre. Tot i que no ens ho posin fàcil, nosaltres contribuirem en posar el nostre granet d’arena i propiciar el canvi.

28 de gener de 2023

Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU)

28-I-23 Publicacions de SIAU.pdf

Share