Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

STEI Intersindical – Comissió de servei | Estabilització | Currículums | Acord de millora | Manifestaci ó | Usuari contrasenya

STEI Intersindical - Comissió de servei | Estabilització | Currículums | Acord de millora | Manifestaci ó | Usuari contrasenya

Si ho difoneu als vostres centres, des de l’STEI vos n’estarem molt agraïts!

COMISSIONS DE SERVEIS

Termini del 5 de maig al 12 del mateix mes de 2022, ambdós inclosos (pendent publicació BOIB).

Novetat

• Es podrà sol·licitar comissió de serveis per conciliar la vida laboral i familiar quan el sol·licitant tingui un fill menor de 12 anys a data 1 de setembre de 2022.

• S’atorgarà sempre que la distància de destinació definitiva del funcionari respecte del domicili habitual dels fills sigui superior a 25 km a Mallorca i 20 km a la resta d’illes.

Tota la informació

PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

• Les places del procés d’estabilització s’han de publicar com a màxim dia 1 de juny de 2022. Des de l’STEI hem demanat:

• Que els criteris per decidir les places que han de sortir es coneguin com més prest millor.

• Que en comptes d’anar al límit d’un 8% màxim de personal interí, aquest percentatge sigui inferior al 5% (com s’ha acordat, per exemple, a Serveis Generals).

• Que l’aplicació de la disposició addicional vuitena sigui el màxim de favorable als aspirants.

CURRÍCULUMS LOMLOE

• Hem demanat com afectarà a les quotes la reducció de 32 a 30h a primer de batxillerat, i la reducció de 4 a 3 hores lectives setmanals a certes matèries de batxillerat.

• Des de l’STEI ens afegim a la petició que les tres assignatures de modalitat de 1r de batxillerat, que fins ara es denominaven troncals, mantinguin la càrrega lectiva de 4 h setmanals, ja que són les que determinen la mena de batxillerat triat i les que tenen un currículum lligat a matèries anàlogues de 2n de batxillerat.

• Una altra qüestió que s’ha comentat és allò referent als àmbits a l’educació secundària i com quedarà la situació dels docents de plàstica, ja que amb els nous currículums no hi haurà hores d’aquesta assignatura a primer d’ESO el curs que ve.

• L’STEI ha demanat l’ajornament dels nous currículums per la feinada que suposen. Davant l’explicació que la normativa estatal és de compliment obligat, hem demanat la realització de meses tècniques i sectorials per tractar totes aquelles qüestions del currículum que depenen de la comunitat autònoma.

CONTINUAM SENSE SEGON ACORD DE MILLORA

• Hem tornat a demanar què se sap d’aquest acord.

• El Conseller el va anunciar ja fa quasi quatre anys, el novembre de 2018.

• La Llei d’Educació de les Illes Balears, ja en vigor, parla de la carrera professional, un dels punts de l’acord, una qüestió cabdal per fer front a la pèrdua del poder adquisitiu dels docents.

MANIFESTACIÓ PEL CATALÀ

Despús-ahir, 23 de març, érem a la manifestació de Barcelona per defensar l’escola en català. Els atacs contra la llengua a un territori són atacs contra tota la comunitat lingüística.

Així, el pròxim dissabte, dia 2 d’abril a Palma, a la plaça del Tub, prendrem part activa en la concentració convocada simultàniament per Enllaçats per la Llengua a diferents ciutats del territori.

USUARI I CONTRASENYA JA NO SERÀ VÀLID

A partir de l’1 d’abril, ja no es podrà fer servir usuari i contrasenya als tràmits telemàtics. Només es podrà fer emprant un dels sistemes següents:

• Certificat digital

• DNI electrònic

• @Clave

Per obtenir @Clave

Obté el certificat digital

Share