Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

STEI Intersindical – La LEIB, una oportunitat perduda

STEI Intersindical - La LEIB, una oportunitat perduda

Si ho teniu a bé difondreu pels vostres centres, vos n’estarem profundament agraïts!

LA LLEI D’EDUCACIÓ, UNA OPORTUNITAT PERDUDA

El Parlament ha aprovat la primera Llei d’educació de les Illes Balears. Un cop desemmascarat el mite que el PP votaria a favor del model lingüístic proposat pels partits que donen suport al GOIB, aquest aspecte ha tornat a una redacció més d’acord amb el consens i la participació de la comunitat educativa.

Més enllà d’aquesta qüestió, ara és el moment de recordar que l’STEI Intersindical s’ha mostrat disconforme amb aspectes fonamentals de la llei els cops que ha estat consultat sobre el contingut de la norma: al Consell Escolar de les Illes Balears, a la Comissió d’Educació del Parlament, en reunions amb el conseller Martí March, en trobades amb els grups parlamentaris…

• Educació 0-3

El text no fa una aposta per l’educació gratuïta, equitativa i de qualitat per a l’etapa de 0 a 3 anys. Tampoc no promou que es dignifiquin les condicions sociolaboral dels professionals que hi fan feina.

• Participació

L’STEI Intersindical ha reclamat d’ençà del primer moment que es recuperi la capacitat negociadora de la Mesa Sectorial d’Educació i de la Mesa Sectorial de l’Ensenyament Concertat, que s’han convertit en aquests darrers temps en òrgans purament informatius amb un marge de maniobra molt limitat que contradiu l’esperit de la negociació.

• Equips directius

L’STEI Intersindical ha exigit un veritable procés democràtic a l’hora d’elegir els equips directius dels centres, tant públics com concertats, a partir de les millores que s’han introduït a la LOMLOE. Cal enfortir la democràcia als centres escolars i fomentar la participació de tota la comunitat educativa. Els equips directius no necessiten “professionalitzar-se”. L’STEI Intersindical no vol que se substitueixi la funció de coordinació pedagògica d’aquests professionals en un simple rol de “gestors administratius” dels centres.

• Perfils professionals

La referència explícita a la possibilitat d’adjudicació de places en funció de “perfils professionals” és un perill que pot representar un procés de selecció a dit encoberta per part dels equips directius. Això pot contribuir a fer més grans les diferències entre centres amb més o menys reputació. A banda d’això, les places s’han de cobrir per lliure concurrència no restringida, amb criteris objectius i no arbitraris.

• Ràtios i atenció a la diversitat

El text regula reduir les ràtios màximes en un 10 % en el termini de dos anys. Aquesta aposta és del tot insuficient en un territori en què la població escolar creix any rere any i amb una diversitat que és un autèntic desafiament. La davallada de ràtios del curs passat posà de manifest els beneficis de fer davallar el nombre d’alumnes per aula. Tampoc no preveu la reducció d’hores lectives (actualment s’incompleix l’Acord Marc en aquest punt) ni l’augment de dotació de professors per atendre la diversitat i reforçar el nivell de català de la població escolar.

• Finançament

Els programes electorals dels partits que conformen el GOIB prometien una inversió en educació molt per damunt del que garanteix la Llei. L’STEI Intersindical demana que aquest finançament arribi al 6 % del PIB en el termini de cinc anys. Això ajudaria a posar remei a la manca d’infraestructures educatives i podria millorar molts d’equipaments escolars que es troben en un estat alarmant.

L’STEI Intersindical és plenament conscient de les limitacions que imposen les lleis educatives estatals a les lleis autonòmiques. La LOMLOE no permet una educació pública plenament laica, i estableix que el 50 % del currículum serà determinat per l’Estat.

Tota la informació

LA CONSELLERIA PRESCINDEIX DELS DOCENTS TÈCNICS D’FP AMB 30 ANYS D’EXPERIÈNCIA

L’STEI Intersindical posa en marxa demandes en suport al professorat tècnic amb una titulació d’FP superior

La solució depèn exclusivament de la voluntat política de cada Administració autonòmica

L’STEI Intersindical, després de diferents negociacions amb la Conselleria i sense veure gens de voluntat per arribar a una solució, ha posat en mans del seu servei jurídic la situació d’un col·lectiu de professors tècnics de formació professional que ja no s’han pogut apuntar a la convocatòria d’interins per al pròxim curs. El motiu d’aquesta negativa és perquè s’ha acabat la moratòria que la Conselleria d’Educació havia establert fa sis anys, que permetia als docents amb una titulació d’FP superior ensenyar els mòduls de la formació professional del cos de professors tècnics.

Es dona el cas que els professors d’aquelles famílies per a les quals no hi ha titulació universitària podran continuar fent feina. En canvi, les persones afectades per la decisió de la Conselleria tenen una experiència professional extensa i amb uns coneixements pràctics molt valuosos per a la tasca docent. Alguns d’ells amb una edat i una situació personal amb serioses dificultats per a trobar una nova feina.

L’STEI lluita per la defensa d’una professió digna per als docents i la decisió de la Conselleria d’Educació fa que imperin les formes del “professor d’un sol ús” i rebutja la manca de sensibilitat dels responsables de l’Administració autonòmica.

El sindicat reclama a la Conselleria d’Educació una solució ràpida per a aquest col·lectiu, ja que depèn exclusivament d’aquesta fixar les titulacions vàlides per a l’ensenyament de les àrees, matèries i mòduls a les Illes. L’STEI Intersindical ha posat en mans del servei jurídic del sindicat les demandes dels afectats a la recerca d’una sortida a la seva situació actual de quedar-se sense feina, amb l’opció de recórrer a la via judicial.

Tota la informació

Quines implicacions té la nova llei d’FP?

L’Administració envia al carrer els titulats de FP2

El sindicat de tots i totes stei.cat/publica
Aquest missatge va dirigit de manera exclusiva al seu destinatari i conté informació confidencial i subjecta al secret professional, la divulgació de la qual no és permesa per la llei. En cas d’haver rebut aquest missatge per error, us preguem que ens ho comuniqueu a través de correu electrònic remès a la nostra atenció i que procediu a la seva eliminació, així com a la de qualsevol document adjunt al mateix Abans d’imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és necessari. Una tona de paper implica la tala de 15 arbres i l’ús de 2 tones d’aigua. Tenir cura del medi ambient dins les nostres possibilitats és la nostra responsabilitat. El medi ambient és a les nostres mans.
En compliment de la Llei Orgànica del 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, et comunicam que pots exercir el teu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a rebre informació facilitada per l’STEI dirigint-te a l’STEI Intersindical, c/ Jaume Ferran,58. 07004 – Palma
Vols modificar les publicacions on estàs subscrit?
Omple aquest formulari

Share